dolar

01:10 • 20 kwietnia 2011
00:56 • 15 kwietnia 2011