Made in Małopolska
Pochodzenie ma znaczenia - taka idea przyświeca Małopolsce w nowym projekcie, którego głównym celem jest wsparcie solidnego regionalnego biznesu, ciekawego dizajnu, dobrego smaku, wartościowych inicjatyw a także miejsc i obiektów szczególnie atrakcyjnych w regionie.Pomysł województwa małopolskiego polega na przyznawaniu specjalnego znaku "Made in Małopolska", który potwierdza szczególną wartość małopolskiego biznesu, miejsc, obiektów, inicjatyw czy wyjątkową jakość produktów z naszego regionu.

Przedsięwzięcie daje szansę nie tylko na wsparcie województwa i promocję produktów czy usług, ale buduje przede wszystkim w świadomości Małopolan i turystów pozytywne skojarzenie poszczególnych marek z miejscem ich powstawania.

"Made in Małopolska" podkreśla miejsce pochodzenia firmy czy produktu, ale także potwierdza ich jakość i renomę. Prawo do posługiwania się tym znakiem mają partnerzy projektu. Znak "Made in Małopolska" będą mogli umieszczać na etykietach czy opakowaniach produktów, stronach internetowych czy w działaniach własnych. Posługiwanie się znakiem jest wyraźnym sygnałem dla konsumentów i klientów, że ich produkty czy usługi są godne polecenia.


Do projektu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu, branży dizajn, gastronomicznej, a także samorządy z Małopolski.

Projekt "Made in Małopolska"

Opiera się na pięciu filarach: biznes, dizajn, kulinaria, inicjatywy społeczne i miejsca.
Polega na promocji regionalnego biznesu, tradycyjnych, a także niestandardowych form artystycznego wyrazu, dziedzictwa kulinarnego, wydarzeń, organizacji, osób pełnych pasji i wartościowych idei, a także samorządów.
Zakłada budowę wizerunku Małopolski w oparciu o potencjał marek partnerów projektu.
Stanowi platformę współpracy marketingowej pomiędzy województwem małopolskim a partnerami z kluczowych dla regionu branż.
Kreuje w świadomości Małopolan i turystów skojarzenia poszczególnych marek z miejscem ich pochodzenia.

Poszukujemy:

Małopolskich renomowanych, powszechnie rozpoznawalnych marek w regionie i w kraju.

Proponujemy:

Możliwość posługiwania się znakiem "Made in Małopolska".
Organizację ogólnopolskiej kampanii wizerunkowo - informacyjnej promującej projekt oraz jego partnerów.
Utworzenie elektronicznej platformy dedykowanej projektowi, prezentującej wszystkich partnerów projektu z możliwością sprzedaży produktów.
Promocję partnerów projektu oraz wydarzeń z ich udziałem na oficjalnym portalu Małopolski www.malopolska.pl oraz w mediach społecznościowych regionu.
Cykliczne spotkania partnerów projektu w elitarnym gronie małopolskich marek stosujących znak "Made in Małopolska".

Oczekujemy

Współpracy w ramach projektu.
Stosowania znaku "Made in Małopolska" na produktach i w działaniach własnych firmy.


PRZYSTĄP DO PROJEKTU! »