Mapa Funduszy Europejskich w RMF FM


W najbliższych latach do Polski trafi ponad 350 mld zł z Funduszy Europejskich. To największa kwota w Europie. Z tych pieniędzy skorzystają nie tylko ci, którzy otrzymają dotacje, np. firmy, samorządy, organizacje pozarządowe. Skorzystamy z nich wszyscy!

Na co będziemy mogli wydać Fundusze Europejskie? Między innymi na badania, innowacje i rozwój przedsiębiorczości. Dużą ich część przeznaczymy na ochronę środowiska i przygotowanie gospodarki na nieuchronne zmiany klimatyczne. Pieniądze przekażemy również na projekty związane ze zdrowiem, cyfryzacją i edukacją. Nową strategię zrealizujemy za pomocą programów międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Więcej przeczytacie o tym na kolejnych stronach.
Mapa Funduszy Europejskich – słuchaj   
na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
113,4 mld zł
 • bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • rozwój odnawialnych źródeł energii
 • ochrona środowiska
 • bezpieczny i ekologiczny transport
 • rozwój ochrony zdrowia
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
dla Nowoczesnej Gospodarki
37,1 mld zł
 • projekty badawczo-rozwojowe
 • innowacje
 • zielone i cyfrowe technologie
 • wsparcie przedsiębiorców i sektora nauki
 • wsparcie otoczenia biznesu – ośrodków innowacji
dla Rozwoju Społecznego
18,8 mld zł
 • wsparcie osób na zmieniającym się rynku pracy
 • rozwój edukacji
 • wzmocnienie systemu ochrony zdrowia
 • pomoc rodzicom w opiece nad małymi dziećmi
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
 • zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych
na Rozwój
Cyfrowy
9,2 mld zł
 • dostęp do szerokopasmowego internetu
 • rozwój e-usług
 • cyberbezpieczeństwo
dla Polski Wschodniej
12,3 mld zł
Z programu mogą skorzystać mieszkańcy województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, a także częściowo mazowieckiego. Środki zostaną przeznaczone na:

 • rozwój biznesu
 • inwestycje w sieci dystrybucji energii
 • adaptację miast do zmian klimatu
 • ochronę środowiska
 • niskoemisyjną mobilność miejską
 • nowoczesny transport
 • zrównoważoną turystykę
Programy
Interreg
2,2 mld zł
 • międzynarodowa współpraca naukowa, biznesowa, samorządowa
 • wymiana kulturowa ponad granicami państw
Programy
regionalne
155,4 mld zł
Każde województwo będzie posiadać własny program, który sfinansuje inwestycje na jego terenie. Łącznie województwa dostaną 155,4 mld zł – to prawie 44% wszystkich pieniędzy europejskich, które Polska otrzyma! Środki zostaną przeznaczone na:

 • rozwój przedsiębiorczości
 • lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury
 • poprawę infrastruktury społecznej
 • troskę o środowisko
 • technologie cyfrowe, energetykę i transport
dla
Rybactwa
2,3 mld zł
 • modernizacja obszaru rybactwa
 • innowacje i dywersyfikacja (różnicowanie) branży rybackiej
Program Pomoc Żywnościowa
2,4 mld zł
 • wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących
na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo
2,2 mld zł
 • azyl, migracja, integracja
 • zarządzanie granicami i polityka wizowa
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
Kampania finansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa