Poplista

1
Sylwia Grzeszczak och i ach
2
Hozier Too Sweet
3
Eminem Houdini

Co było grane?

07:50
Calvin Harris How Deep is Your Love
07:54
Natasha Bedingfield Unwritten
08:05
Mr. Zoob Mój jest ten kawałek podłogi

Dyrektywa work-life balance

Lista wyzwań, przed którymi stoi rynek pracy w Polsce, jest długa. Są to między innymi starzenie się społeczeństwa, niedobór wykwalifikowanych pracowników czy niska aktywność zawodowa niektórych grup społecznych, szczególnie kobiet. Wśród nich istotną część stanowią matki, które ze względu na konieczność opieki nad potomstwem, nie wracają do aktywności zawodowej. Wdrożona w 2023 roku dyrektywa work-life balance, służąca wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, miała poprawić sytuację kobiet. W wyniku nowelizacji kodeksu pracy mężczyźni uzyskali prawa, które sprzyjać miały ich większemu zaangażowaniu w opiekę nad dziećmi.

Od chwili wejścia w życie nowych regulacji, liczba ojców, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego, rośnie. Jak wynika z danych ZUS, w 2023 roku było to 19 tys. ojców, czyli 7% uprawnionych, a w okresie styczeń — maj 2014 16,2 tys., czyli ponad 15% uprawnionych. Trend wzrostowy jest pozytywny, choć można by oczekiwać, że więcej mężczyzn, którzy deklarują, że chcą bardziej angażować się w życie swoich dzieci, skorzysta ze swoich praw. Czy to oznacza, że jednak polscy ojcowie nie są jeszcze gotowi na przejęcie na siebie ról opiekuńczych? Czy nasze przywiązanie do tradycyjnego podziału ról w związkach jest tak silne, że potrzeba wielu lat, aby zmiany były widoczne? Czy może zniechęcają do tego uwarunkowania rynkowe? Jakie bariery wstrzymują rodziców przed współdzieleniem opieki nad dziećmi? Próbę odpowiedzi na te pytania stanowi najnowszy raport opracowany przez OLX we współpracy z Fundacją Share the Care.

OLX to marka, która wielokrotnie podejmowała ważne tematy, zachęcając do dialogu, którego celem była zmiana postaw społecznych. W tym roku OLX zwraca uwagę na kwestię współdzielenia przez rodziców opieki nad dzieckiem. W rok po implementacji dyrektywy work-life balance marka pokazuje, jak ważne dla rodziny, pracodawców oraz rynku pracy jest znalezienie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Fundacja Share the Care promuje podział urlopów rodzicielskich i partnerski model rodziny, który pozwala rodzicom realizować się we wszystkich sferach życia, a dzieciom daje szansę na zbudowanie bliskich więzi z obojgiem rodziców. Fundacja była zaangażowana jako strona społeczna w implementację dyrektywy work-life balance w Polsce. Wspiera pracodawców we wdrażaniu rozwiązań budujących równość rodzicielską w organizacji oraz prowadzi działania edukacyjne dla rodziców.

czytaj więcej o dyrektywie work-life balance »