Czy można w prosty i przystępny sposób mówić o pieniądzach i zarządzaniu nimi?

Weź udział w naszej zabawie! Odpowiadaj na pytania dotyczące finansów i graj o 1000 złotych!
Finały zabawy usłyszysz na antenie RMF FM w programie "Byle do piątku". Zapraszamy!

1
Która z wymienionych
"zwierzęcych" walut
nie istnieje?

2
Proces, którym za tę samą sumę można kupić więcej towarów i usług to:

3
Szybkie porównanie całkowitych kosztów ofert kredytowych różnych banków umożliwia wartość:

Kto w Waszej rodzinie jest mistrzem w planowaniu domowego budżetu?
 
 
wyślij »

Słownik terminów ekonomicznych

Santander Bank Polska S.A. jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, oferującym rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Priorytetem Santander Bank Polska jest zadowolenie i lojalność klientów, stąd Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander, posiadającej znaczący udział w 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach (Hiszpania, Polska, Wielka Brytania, Portugalia, USA, Chile, Brazylia, Argentyna, Meksyk i Niemcy). Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r. Nr 21, poz. 142), NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, o kapitale zakładowym i wpłaconym 993 334 810 zł. Infolinia 1 9999 - opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.