Już po raz 5. możemy sprawić, że pokonane przez nas kilometry zamienią się w złotówki
i pomogą potrzebującym dzieciakom. Razem możemy przekazać nawet milion złotych
na rzecz Fundacji TVN Nie Jesteś Sam! Nieważne, czy biegasz, chodzisz, jeździsz na rowerze,
na rolkach czy uprawiasz sport na wózku - włącz aplikację Endomondo i rób kilometry
z sercem. Teraz możesz!

#pomocmierzonakilometrami
#przybijpiatke

Więcej na www.kilometrami.pl

Pomoc Mierzona Kilometrami

to ogólnopolska akcja społeczna, dzięki
której każda aktywna sportowo osoba
może zmienić pokonane przez siebie
kilometry na wsparcie finansowe
dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci.
Na koniec wszystkie zebrane kilometry T-Mobile Polska zamieni na wsparcie finansowe dla Fundacji TVN nie jesteś sam.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane podopiecznym fundacji, które pomimo niepełnosprawności chcą wrócić do aktywności fizycznej.
Kwota dotacji zależna jest od liczby przebytych kilometrów - im bardziej będziemy aktywni, tym będzie wyższa i może wynieść
nawet 1 milion złotych! Wielki finał akcji odbędzie się pod koniec września 2017 r.

Więcej informacji szukaj na www.kilometrami.pl

Konkurs!

Gdzie będziesz i jak wesprzesz akcję Wirtualny Event akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami 30 lipca? Napisz nam i graj o zestaw aktywnego słuchacza - koszulkę i akcesoria do biegania. Biegaj, spaceruj, trenuj sam lub w duecie! Pamiętaj, że dzięki Twoim kilometrom do puli akcji może trafić aż 200 tysięcy złotych!

Gdzie będziesz i jak wesprzesz akcję Wirtualny Event 30 lipca?

Twoja nazwa użytkownika w aplikacji Endomondo Sports Tracker
Wyślij
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000660949, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych.
Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".


Organizatorem akcji jest T-Mobile, a w zbieraniu kilometrów pomagają: