Ewa Farna: Z okazji urodzin wokalistki s³uchacze RMF FM przygotowali dla niej niespodziankê!

Dodane: 12 sierpnia 2017


Czas trwania: 01:17
Ola Filipek wraz z s³uchaczami RMF FM wykona³a wyj±tkow± wersjê „Sto lat”. Specjalnie dla Ewy za¶piewali¶my po Czesku. Pos³uchajcie jak zareagowa³a!