Poddębice

Historia Poddębic zaczyna się w 1388 roku, z którego to czasu pochodzi pierwsza, pisana wzmianka o mieście. Poddębice wymienione są w łęczyckich księgach sądowych, gdzie zamieszono informację o właścicielach: Wicie i Urbanie de Podambe.

Poddębice miastem stają się około 1400 roku. Wtedy należą do wielkopolskiego rodu Chebdów z pobliskiego Niewiesza. Ostatnimi posiadaczami tych dóbr, od 1787 roku aż do II wojny światowej, byli Wyssogota-Zakrzewscy.

 

atrakcje


Reklama