Nadawca


Spółka Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp.k. z siedziba w Krakowie jest nadawcą ogólnopolskiego programu RMF FM oraz dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie (VOD) pod nazwą Wideo w RMF FM (dalej jako „Nadawca” lub „Spółka”).

Witryna internetowa Nadawcy: www.rmf.fm

Wspólnikami Spółki są:

- RMF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako Komplementariusz
- Grupa RMF sp. z o.o. sp.k. z siedziba w Warszawie – jako Komandytariusz

Nadawcą zarządza zarząd w składzie: Kazimierz Gródek – Prezes Zarządu, Ewa Miszczak-Dziurdzik i Tadeusz Sołtys – Wiceprezesi Zarządu.

Beneficjentami Rzeczywistymi dla Spółki są: HEINZ HEINRICH BAUER oraz YVONNE SASKIA BAUER

Usługi medialne świadczone przez grupę kapitałową Nadawcy:

- stacje radiowe: Radio RMF FM, sieć MAXXX (RMF MAXXX Bydgoszcz, RMF MAXXX Mazowsze, RMF MAXXX Częstochowa, RMF MAXXX Trójmiasto, RMF MAXXX Inowrocław, RMF MAXXX Świętokrzyskie, RMF MAXXX Konin, RMF MAXXX Kraków, RMF MAXXX Krosno, RMF MAXXX Podlasie, RMF MAXXX Nowy Sącz, RMF MAXXX Oleśnica, RMF MAXXX Opole, RMF MAXXX Piła, RMF MAXXX Poznań, RMF MAXXX Śląsk, RMF MAXXX Pomorze, RMF MAXXX Szczecin, RMF MAXXX Dolny Śląsk, RMF MAXXX Warszawa, RMF MAXXX Włocławek, RMF MAXXX Lubuskie), RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Radio GRA Toruń, Radio GRA Wrocław,

- VOD: Wideo w RMF FM i Wideo w RMF MAXXX,

- strony internetowe: www.rmf.fm, www.rmfmaxx.pl, www.rmfclassic.pl, www.gruparmf.pl, www.rmfon.pl, www.rmf24.pl, www.gra.fm, www.radiogra.pl, www.maxxxpremium.pl

- dzienniki i czasopisma: prasa wydawnictwa Bauer

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej. Organem właściwym w sprawach dotyczących radiofonii i telewizji (w tym także VOD) jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.