RMF FM
Kopiec Kościuszki, al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
tel. 12 662 20 00, fax 12 662 22 28
e-mail: redakcja@rmf.fm
tel. 600 700 800
e-mail: fakty@rmf.fm
Kontakt dla słuchaczy
tel. 12 2 000 000, fax 12 2 000 001
e-mail: redakcja@rmf.fm
Dział Korespondencji i Realizacji Nagród
Grupy RMF
e-mail: poczta@rmf.pl
RMF FM Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa
tel. 22 517 56 00, fax 22 517 56 01
e-mail: warszawa@rmf.fm
Reklama
Grupa RMF, www.gruparmf.pl
tel. 22 516 36 60, fax 22 516 32 23
e-mail: reklama@rmf.fm
Promocja
tel. 12 662 20 00
e-mail: promocja@rmf.fm
Patronaty
Iwona Zygmunt
e-mail: iwona.zygmunt@rmf.pl
Public Relations
Maciej A. Brzozowski, Dyrektor Public Relations
tel. 22 517 02 57, fax 22 517 01 25
e-mail: maciej.brzozowski@rmf.fm
treść wiadomości:
podpis:

email:


  1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000660949, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi zgłoszenia, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych, na co zgłaszający wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.