fot. Józef Polewka / RMF FM

Zator - Dolina Karpia i walory turystyczne

RMF FM
woj. Małopolskie
11 grudnia 2017
Zróżnicowanie terenu pełne wąwozów i jarów pogórza na południu, po szerokie tarasy rzeczne i starorzecza równiny w dolinie Skawy i Wisły oraz wyjątkowy krajobraz Doliny Karpia, stwarzają ogromne możliwości dla rozwoju turystyki w tym regionie.

Nieprzypadkowo ponad połowa powierzchni gminy jest włączona do obszaru Natura 2000. Podkreśla to unikatowy charakter miejscowej fauny i flory.

Podstawowym atutem w Dolinie Karpia jest bogactwo przyrody, która w naturalny sposób rozwija się w dorzeczu Skawy i Wisły, przede wszystkim zaś w ogromnych kompleksach stawów rybnych. Największe z nich to: "Przeręb", "Bugaj", stawy spytkowickie, rudzkie i zatorskie. Zajmują blisko czwartą część powierzchni gminy. Ochrona istniejących zbiorników wodnych i zróżnicowana gospodarka hodowlana ma kluczowe znaczenie dla zachowania przyrodniczego potencjału Doliny Karpia, który stanowi nieodłączny element rozwoju turystyki w regionie.

Zator i okolice są dogodnym miejscem zarówno do tradycyjnego spędzania wolnego czasu, jak i do aktywnych form wypoczynku. Ważnym dla turystyki atutem gminy jest jej położenie komunikacyjne, umożliwiające łatwy dojazd, a dzięki korzystnemu położeniu, zaledwie kilkanaście kilometrów od stóp Beskidu Małego, miasto jest świetną bazą wypadową do wycieczek w góry.

Reklama