Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

RMF FM
woj. Pomorskie
1 lipca 2018
Obszar obejmuje zbocza doliny i dno rzeki Raduni oraz sąsiadujące tereny leśne i rolne. Część doliny rzeki ma charakter cieku wodnego o cechach podgórskich z licznymi basenami i przełomami z dobrze zachowanym układem zbiorowisk leśnych, co sprawia, że jest trenem chętnie odwiedzanym przez turystów i wszystkich miłośników natury. Wzdłuż rzeki biegnie pieszy szlak, popularne również są spływy kajakowe.

Ze względu na malownicze położenie doliny rzeki Raduni i piękne krajobrazy ją otaczające, spływ kajakowy dostarcza niezapomnianych wrażeń. Rzeka jest mekką dla osób szukających na wodzie aktywnego odpoczynku, a urozmaicony przebieg sprawia, że na różnych odcinkach szlaku będą dobrze czuć się osoby o różnych stopniach umiejętności.

Szlak Raduni dzieli się na trzy odcinki o odmiennym charakterze i stopniu trudności. Pierwsza część to zespół jezior połączonych krótkimi przepływami tworzącymi Kółko Raduńskie, które w większości jest spływem po jeziorach. Środkowy odcinek ma górski charakter i częściowo jest objęty ochroną rezerwatową. Ostatni odcinek rzeki jest dużo mniej atrakcyjny od dwóch poprzednich, co sprawia, że większość spływów kończy się w Żukowie. Wzdłuż rzeki biegnie również pieszo-rowerowy szlak, na którym można podziwiać piękne krajobrazy.Tagi: RaduniarzekaPomorzeprzyroda

Reklama