Jaskinia Łokietka

RMF FM
W Ojcowskim Parku Narodowym warto zwiedzić nie tylko ruiny zamku Ojców, ale też położoną w dolinie Prądnika wieś Ojców. Stąd można dojść lub dojechać do tzw. Groty Łokietka, Jaskini Ciemnej oraz Bramy Krakowskiej.

Wzdłuż drogi biegnącej przez Ojców stoją drewniane domy, w których, z dziada pradziada, mieszkają rodowici Ojcowianie. Co ciekawe, do dziś panuje tu zwyczaj zawierania małżeństw wyłącznie między sąsiadami. Jak się w jednym domu rodzi dziewczynka, a w drugim chłopiec to rodzice się dogadają i pewnie w przyszłości w jednej z zagród będzie wesele. Nie do uwierzenia w dzisiejszych czasach.

Kilkaset metrów dalej, w Dolinie Sąspowskiej, znajduje się słynna Jaskinia Łokietka. Jest to jedna z największych polskich jaskiń, ma 320 metrów długości i oczywiście własną legendę. Tu podobno znalazł schronienie król Władysław Łokietek, który przez 6 tygodni ukrywał się przed królem czeskim Wacławem II. Jego kryjówka nie została odkryta, bo wejście do jaskini zasnuła pajęczyna. Pamiątką po tym wydarzeniu są nazwy jaskini oraz poszczególnych jej komór, a także brama w kształcie pajęczej sieci, zamykająca wejście.

Dawniej jaskinię nazywano także Grotą Łokietka i Jaskinią Królewską.

 

Reklama