Hrubieszów - Gródek nad Bugiem

RMF FM
Hrubieszówwoj. Lubelskie
6 czerwca 2017
Nazywany "Zamczyskiem" położony jest przy ujściu Huczwy do Bugu. Dziś można go oglądać m.in. ze specjalnej wieży widokowej. Tuż za nim most kolejowy na Bugu i Wołyń. Ukraina.

To stąd na Kijów ruszał Bolesław Chrobry. Jego wyprawa zakończyła się wyszczerbieniem miecza nazwanego później Szczerbcem, który przez wieki był mieczem koronacyjnym polskich królów. Ostatnie wzmianki o grodzie pochodzą z połowy XIII wieku i mówią o zniszczeniu go przez najazd Mongołów. Niewykluczone jest również, że władający wówczas Grodami Czerwieńskimi książęta halicko-włodzimierscy zniszczyli własne umocnienia na rozkaz tatarskiego wodza.

Cofając się w historii zanim nastali na tych ziemiach Słowianie wcześniej byli wspomniani na początku Goci. Obecnie już istniejący "długi dom", zarówno pod względem rozmiarów (10x20m), położenia według kierunków świata oraz konstrukcji dwóch głównych części, zaprojektowany i wykonany został w oparciu o wyniki badań archeologicznych w Hrubieszowie-Podgórzu. Całość przykrywa wspólny dach o konstrukcji kalenicowo-sochowej kryty strzechą. Wysokość obiektu sięga 7 metrów!

Tagi: HrubieszówHuczwagródekChrobryKijów

Reklama