Rzeszów - rynek i trasa podziemna

RMF FM
Rzeszów woj. podkarpackie
7 czerwca 2017
Chodząc po rynku stąpasz po podziemiach. Rzeszowskie piwnice i korytarze to jedna z największych atrakcji w mieście.

Sieć podziemnych korytarzy, budowana latami przez mieszkańców Rzeszowa, służyła im jako sklepy, magazyny, zakłady produkcyjne, wreszcie – w czasie wojen i kataklizmów – jako schronienie. Podziemne magazyny zapewniały towarom odpowiednio niską temperaturę przechowywania, chroniły przed złodziejami i pożarami. Korytarze prowadziły do znajdującej się na Rynku studni, umożliwiając tym samym dostęp do wody, wąskie przejścia sprzyjały łatwemu barykadowaniu dostępu do piwnic. Komory znajdujące się obecnie najpłycej pod płytą Rynku to pozostałości średniowiecznego domu mieszkalnego, w którym zachowały się relikty ceglanego sklepienia krzyżowo-żebrowego, kamienny portal, kamienne okno oraz część oryginalnej posadzki. Jest to najstarsza, zachowana część naszego miasta. Głębokość: 0,5 – 10 m pod płytą Rynku i kamienicami, na trzech kondygnacjach. Długość: 369 m, 15 korytarzy i 25 piwnic, które powstały między XIV-XVIII wieku.

Trasa kryje w sobie liczne atrakcje i tajemnice. Można w niej spotkać relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, nadgryzione „zębem czasu” pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły, ukryte przejścia. Oprócz tego jest ekspozycja historyczno-edukacyjna, na którą składają się m.in. repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek oraz fotografie z przełomu XIX i XX wieków
 

Reklama