TWOJE DZIECKO gwiazdą futbolu!

Piłka nożna jest całym światem Twojego dziecka? Chcesz aby spełniło swoje marzenie i miało możliwość wniesienia polskiej flagi na murawę tuż przed rozpoczęciem meczu Polska - Niemcy na UEFA EURO 2016™?
*sponsorem wyjazdu jest Coca-Cola


Weź udział w naszej zabawie!
Pokaż na zdjęciu jak bardzo kocha piłkę nożną i zawalcz o jego wyjazd
na UEFA EURO 2016™!

Finały konkursu w niedzielę 10, 17 i 24 kwietnia.
Zapraszamy!
Dlaczego Twoje dziecko żyje piłką nożną?
zapoznałem się z regulaminem
Wyślij
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie. Informuję iż moje dziecko jest w przedziale wiekowym 12-17 lat. Ponadto, w przypadku zdobycia nagrody zgadzam się na jego wyjazd do Francji w dniach 14-18.06.2016 r. pod stałą opieką przedstawiciela Sponsora konkursu.

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000125197, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.

2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych.
Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".

 

ZWYCIĘZCY