Konkurs!

Czas rozpocząć weekend. Bez budzika, bez pośpiechu, można poleżeć dłużej w łóżku...

No właśnie! Napisz nam dlaczego uwielbiasz wylegiwać się w łóżku w weekendy i graj o poduszkę marki Tempur.
Finał zabawy usłyszysz na antenie RMF FM już w niedzielę 6 sierpnia w programie "Wstawaj, szkoda lata".
Listę wszystkich nagrodzonych opublikujemy ponadto na stronie akcji. Zapraszamy!

Dlaczego uwielbiasz wylegiwać się w łóżku w weekend?

wyślij
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000660949, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych.
Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".

Tempur w salonach Kler

Tempur to niezwykły materiał, stworzony przez słynną amerykańską NASA. Ma wyjątkowe zdolności redukcji nacisku i jest czuły na temperaturę, dzięki czemu samoistnie dopasowuje się do kształtów spoczywającego na nim ciała. Dlaczego to takie istotne? Bo dzięki temu - odpoczywając na materacu czy choćby na poduszce - odczuwamy niezrównany, wyjątkowy komfort. Najnowszą kolekcję Tempur znajdziecie Państwo w salonach Kler. Nagrodą w naszym konkursie jest najdroższa i najbardziej efektowna w kolekcji poduszka Tempur Comfort Cloud.