Rekrutacja na studia w czasie pandemii - rozmawiamy z Moniką Przybył, Rzecznikiem Rektora w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Artykuł sponsorowany
Tegoroczni maturzyści narażeni są na ogromny stres, dociera do nich sporo informacji, nie zawsze tych prawdziwych. Wielu z nich zastanawia się, jak przebiega rekrutacja na studia oraz do kiedy ostatecznie można składać dokumenty.
Fot. materiały prasowe

W związku z pandemią koronawirusa od połowy marca zawieszone zostały zajęcia stacjonarne w szkołach i na uczelniach wyższych. Jednocześnie przesunięto również terminy egzaminów maturalnych, rozpoczęły się one 8 czerwca egzaminem z języka polskiego, a nie 4 maja, jak zakładał pierwotny harmonogram. Ostatnie matury zaplanowane są na 29 czerwca.

Ta sytuacja wymusiła na uczelniach wyższych wprowadzenie zmian w harmonogramie i procesie rekrutacji. W rozmowie z Rzecznikiem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Moniką Przybył dowiadujemy się, jak aktualnie wygląda terminarz uczelni oraz w jaki sposób pandemia wpłynęła na proces rekrutacji.

Jak Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa poradziła sobie z organizacją studiów w związku z wybuchem pandemii koronawirusa? Jak prowadzone są zajęcia i egzaminy?

Jedyną bronią do walki z koronawirusem są metody, które redukują transmisję wirusa między zakażonymi i te metody ogólnie nazywa się dystansowaniem społecznym. W ramach tej idei Uczelnia bardzo szybko zawiesiła prowadzenie zajęć w normalnym trybie i przeszła na nauczanie zdalne. Zajęcia realizowane są poprzez komunikatory elektroniczne, kontakt e-mailowy oraz telefoniczny pomiędzy nauczycielami a studentami. Aby pomóc naszym studentom w procesie uczenia się, uruchomiliśmy także nowoczesną platformę, a ostatnio z powodzeniem przeprowadziliśmy pierwszy zdalny egzamin dyplomowy.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa trwa od 1 kwietnia. Jak wygląda przyjmowanie zgłoszeń?

Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa mogą skorzystać z trzech możliwości rejestracji– poprzez system internetowej rejestracji kandydatów IRK, mogą skontaktować się z nami e-mailowo lub przesłać dokumenty pocztą tradycyjną, bez konieczności rejestrowania się przez IRK.

Kandydat składa komplet dokumentów rekrutacyjnych, których wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej. Aby ułatwić kontakt z WSB osobom chcącym się zrekrutować, wprowadziliśmy dodatkowo możliwość przesłania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej. Nie ma więc konieczności składania podania osobiście.

Co decyduje o przyjęciu na studia? Czy przeprowadzane są egzaminy wstępne?

O przyjęciu na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa decyduje kolejność złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych. W poczet naszych studentów może zostać przyjęty kandydat, który posiada świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów. Na studia II stopnia i podyplomowe może się natomiast ubiegać każdy, kto posiada dyplom studiów wyższych wraz z suplementem.

Tegorocznym maturzystom ze względu na pandemię koronawirusa niełatwo odnaleźć się w procesie rekrutacji. Czy są Państwo przygotowani aby wspierać kandydatów w sprawnym przyjęciu na studia?

Proces rekrutacji został uproszczony ze względu na panującą pandemię. Nie chcemy narażać naszych kandydatów, dlatego cały proces można przejść w zaciszu swojego domu. Aby ubiegać się na studia w WSB wystarczy przesłać komplet dokumentów rekrutacyjnych na nasz adres mailowy: rekrutacja@wsb.net.pl

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji termin rozpoczęcia matur został przesunięty na 8 czerwca. Czy Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa uwzględniła w swoim harmonogramie możliwość późniejszego dostarczenia świadectw dojrzałość?

Według informacji udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki matur zostaną najpóźniej ogłoszone 11 sierpnia. Rekrutacja w WSB potrwa do końca września. Kandydaci przystępujący do matury w pierwszym, jak i w poprawkowym terminie będą mieli dużo czasu na dostarczenie kompletu dokumentów.

Nauczanie odbywa się w trybie zdalnym. Jak w takim razie będą wyglądały obrony prac dyplomowych w WSB?

Proces dyplomowania realizowany jest mimo pandemii sprawnie i bez zakłóceń. Obrony prac dyplomowych będą przebiegały tak jak w poprzednich latach terminowo, bez jakichkolwiek opóźnień. W zależności od wyboru Studentów, egzaminy będą realizowane w formie zdalnej albo stacjonarnej.

Szacowany termin wygaśnięcia pandemii koronawirusa to wciąż wielka niewiadoma. W związku z tym jak będzie wyglądała organizacja roku akademickiego 2020/2021?

Jest to uwarunkowane rozwojem sytuacji związanej z pandemią wywołaną koronawirusem. Jeśli tylko będzie taka możliwość, powrócimy do rzeczywistości sprzed pandemii i Uczelnia będzie funkcjonować w normalnym trybie, rozpoczynając od uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2020/2021. Jesteśmy jednak przygotowani na kształcenie naszych studentów poprzez nauczanie zdalne i jeśli będzie to konieczne, będziemy je kontynuować od października.

Sytuacja na rynku pracy od lat nie była tak trudna. Czy Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w swojej ofercie edukacyjnej ma kierunki, które pozwolą znaleźć pewne zatrudnienie?

Jesteśmy pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną w kraju Uczelnią, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie nie maleje, wprost przeciwnie, dlatego w oparciu o wiedzę i kompetencje naszych fachowców-praktyków dostarczamy specjalistycznej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. O zapotrzebowaniu na kierunki realizowane w WSB świadczy zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie nowego Wydziału Uczelni w Koszalinie z kierunkiem psychologia.

Absolwenci kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo morskie, psychologia, pedagogika czy też zarządzanie to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

Zobacz także

Jak rozwijać się bez większych wydatków?
10 pytań w drodze do sukcesu firmy w internecie
Amerykańskie gwiazdy młodego pokolenia wspierają walkę z rakiem piersi... na Instagramie