MEiN opublikował wytyczne ws. ferii zimowych. Czego dotyczą?

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Dokument zawiera informacje na temat procedur, mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia. Są skierowane nie tylko do samych organizatorów, ale także do rodziców i uczestników tego typu wyjazdów czy zajęć.

Zostały przygotowane przez MEiN, MZ oraz GIS

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym pracowało nad przygotowaniem wytycznych dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Dokument zawiera zalecenia, których stosowanie ma na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, dostosowanie działań do zaawansowanego stanu epidemicznego, a także stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa. Zapisy zostały podzielone na cztery części, z których pierwsza z nich dot. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. Druga zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. Kolejna określa procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku. W wytycznych znajdują się także zapisy opisujące procedury postępowania w przypadku kontaktu w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Wytyczne - czego dotyczą? 

MEiN wyjaśnia, że uczestnicy wypoczynku powinni być zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczyć mają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Takie oświadczenie samodzielnie wypełnić może także uczestnik, który ukończył 18 rok życia. Obiekt, w którym organizowany jest wypoczynek, powinien umożliwiać zapewnienie izolacji osobom z objawami infekcji. Zakwaterowanie powinno przyjąć zasady wymiany turnusu, pomiędzy którymi obiekt byłby sprzątany i dezynfekowany w zakresie powierzchni dotykowych. Rekomendowane jest także zmianowe wydawanie posiłków. Dodatkowo rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka) – czytamy na oficjalnej stronie gov.pl. Wszystkie wytyczne znajdziesz TUTAJ.

Termin ferii zimowych ulegnie zmianie? Ministerstwo Edukacji i Nauki komentuje
Jeszcze jakiś czas temu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślał, że "rodzice, uczniowie, ale też branża turystyczna mogą spokojnie planować zimowe wyjazdy". MEiN przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że terminy...

Źródło: MEiN

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca!

Polecamy

Więcej z kategorii

Najchętniej czytane