Poplista

1
Daria Zawiałow Złamane serce jest OK
2
Hozier Too Sweet
3
Kaśka Sochacka Szum

Co było grane?

00:56
Blue Cafe To Ty
01:04
Dr Alban Sing Halleluya
01:07
Carla Fernandes Chcę tu zostać

Uważaj na nową metodę oszustw w Internecie! Jeśli wykonujesz te czynności wirtualnie, to rób to świadomie i bezpiecznie

Coraz częściej słyszymy o zbiórkach na rzecz objętej wojną Ukrainy. To szczytny cel i warto pomagać naszym sąsiadom. Pamiętajmy, że każda złotówka się liczy! Niestety w sieci pojawia się mnóstwo zbiórek, które niekoniecznie są uczciwe. Wpłata pieniędzy na niepewne konto może oznaczać oddanie środków cyberprzestępcom, którzy nie przekażą naszych funduszy na pomoc Ukrainie. Oto lista niektórych zaufanych zbiórek.

Caritas

Środki zostaną przekazane organizacji Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem. Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność i środki higieniczne. Ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej, jak zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych – informuje ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Pieniądze można wpłacać przez stronę caritas.pl
Numery kont do wpłat tradycyjnych:
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
SWIFT: BPKOPLPW
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
SWIFT: BIGBPLPW
Tytułem: UKRAINA

Fundacja Pomagam.pl

Zbiórkę uruchomiła także Fundacja Pomagam.pl, która zapewnia, jak najskuteczniejszą pomoc, a zebrane środki przekaże ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną. Pracujące tam osoby wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach. Organizacja czuwa nad podziałem środków i informuje o sposobie ich wydatkowania. Wszelkie koszty związane z tą zbiórką pokrywa portal Pomagam.pl – 100% wpłaconej na zbiórkę kwoty trafia na fundusz solidarnościowy.

Wpłat można dokonywać na stronie pomagam.pl/solidarnizukraina

Polska Akcja Humanitarna

PAH zbiera pieniądze na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego.

Pieniądze można wpłacać przez stronę www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina

Można też wpłacić je na konto, dopisując Ukraina:
Alior Bank S.A.
02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

IBAN:PL02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

SWIFT: ALBPPLPW

Polska Misja Medyczna

Organizacja ta stale monitoruje sytuację w kraju i działania lokalnych organizacji, które dotychczas zapewniały pomoc na miejscu. Zebrane przez Polską Misję Medyczną środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych.

Pieniądze można wpłacać na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z tytułem „UKRAINA”

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Wszystkie akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia.

Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto:

16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”

Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej kieruje pomoc do mieszkańców wsi i miast na wschodzie Ukrainy. Bezpośrednio na miejscu działa ich partner. Pierwsze pakiety pomocy humanitarnej oraz wsparcie psychologiczne dotarły już do ludzi na obszarach dotkniętych ostrzałem – dowiadujemy się z oficjalnej strony Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Można wpłacić online lub przelać dowolną kwotę na konto PCPM

mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy

UNICEF

Zebrane środki UNICEF przekaże na zapewnienie dzieciom m.in.: bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Organizacja współpracuje z lokalnymi partnerami, dzięki czemu może dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc.

Wesprzeć akcję można na stronie unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy   

Zbiórki na zrzutka.pl i siepomaga.pl

Część organizacji prowadzi też zbiórki przez portal zrzutka.pl – w tym Fundacja Otwarty Dialog, Fundacja HumanDoc. Jest tam też skoordynowana akcja 14 organizacji pomocowych #RazemDlaUkrainy.

Źródło: RMF 24 


RMF Ukraina to specjalna stacja nadająca bez reklam dla naszych ukraińskich przyjaciół. To tam przez całą dobę informujemy o tym, gdzie uzyskać pomoc, ciepły posiłek i jak sprawnie przekroczyć granicę. Informacje są nadawane po ukraińsku i angielsku.

Można nas słuchać w Internecie na RMFon.pl i od Przemyśla aż po sam Lwów na 98,6 FM.


Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca!

Polecamy