Poplista

1
Disturbed The Sound Of Silence (CYRIL Remix)
2
EMO Nie mówiła nic
3
Teddy Swims The Door

Co było grane?

15:50
Margaret Miłego lata
15:53
Magic System Magic In The Air
16:00
FAKTY RMF FM

Alert RCB: "[...] Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz". Czego dotyczy i gdzie obowiązuje?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed złą jakością powietrza. Na co należy zwrócić uwagę? Komunikat został zaadresowany do osób przebywających na terenach: Białegostoku oraz powiatu białostockiego. Szczegóły opisujemy poniżej.

Alert RCB - 24.08.2022 r.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku ze złą jakością powietrza. Ostrzeżenia w postaci wiadomości SMS trafiły do użytkowników telefonów komórkowych w Białymstoku i powiecie białostockim.

UWAGA! Dnia 24.08 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz – brzmi ich treść.

Komunikaty nawiązują do prognoz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i wskazują na zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (smogu) powyżej 150 µg/m3.

Informacje w tej sprawie pojawiły się w mediach społecznościowych instytucji. Infografika została opublikowana na profilach: na Facebooku oraz na Twitterze. Patrz tutaj:

Pył zawieszony PM10 (SMOG)

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. RCB podaje, że: „Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów”.

Podkreśla się, że w opisanej sytuacji, a więc, gdy powietrze jest zanieczyszczone, należy zrezygnować ze spacerów czy uprawiania sportu na zewnątrz. Zaleca się ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

Alert RCB - co oznacza?

Alerty RCB, system SMS-owego powiadamiania ludności, wykorzystuje się tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Komunikaty powstają na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa czy służby, m.in.: policję, straż pożarną, straż graniczną, urzędy, instytucje centralne oraz urzędy wojewódzkie. RCB tłumaczy: „Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert”.

Synoptycy ostrzegają! Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia
Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na bieżąco analizują sytuację pogodową w Polsce. Na mapkach, umieszczonych na oficjalnej stronie instytucji, oznaczono kolejne ostrzeżenia: meteorologiczne i hydrologiczne. Co ustalono?...

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca!

Polecamy