Scena Społeczna: Work-life balance, zdrowie publiczne i samorządy, czyli Kongres ESG Polska Moc Biznesu - 4 grudnia PGE Narodowy

Artykuł sponsorowany
Scena społeczna jest okazją do śledzenia na żywo intensywnych debat i dyskusji na tematy związane z odpowiedzialnością społeczną. W centrum tych rozmów znajdują się zagadnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowia publicznego, roli samorządów oraz integracji społecznej i ekonomicznej. To właśnie tutaj eksperci i liderzy branży oferują wielowymiarowe spojrzenie na te ważne kwestie, kreując przestrzeń dla refleksji i wymiany doświadczeń.

Jednym z głównych tematów jest kwestia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, znaczenie aktywności fizycznej, wyzwania branży farmaceutycznej i medycznej, a także rola "małych ojczyzn" i lokalnego kapitału. Debata ta wchodzi w głąb problemów społecznej odpowiedzialności i nierówności płci, stawiając pytania o to, jak budować siłę lokalnych społeczności i wykorzystywać ich potencjał dla dobra ogółu.

Poruszane są tu tematy od politycznego panelu o roli samorządów w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, przez wyzwania współczesnej medycyny, aż po różnorodność w miejscu pracy i społeczną odpowiedzialność biznesu. Każdy z tych punktów programu wnosi coś wartościowego do rozmowy o zdrowiu publicznym i integracji społecznej, dając uczestnikom szansę na głębokie zrozumienie tych kompleksowych zagadnień.

Sesje takie jak "Sport i work-life balance – trendy i oczekiwania społeczne", "Fake newsy medyczne – nowa choroba cywilizacyjna?", czy "Sztuka przekazu – współczesny film, współczesny twórca" oferują świeże perspektywy na codzienne wybory i wyzwania, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa. Ważnym aspektem jest również rozmowa o wpływie fałszywych informacji na zdrowie publiczne, co pokazuje, jak ważna jest edukacja i świadomość w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie.

STUDIO S – MOC SPOŁECZNA godz. 9:00 - 17:40

***
Organizatorzy Kongresu:

Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców UE. Działając od 2018 roku FCP pomogła już setkom osób bezpośrednio, a także zorganizowała wiele kampanii, spotkań i wydarzeń łączących biznes, administrację publiczną i społeczeństwo we wspólnym celu: BUDOWANIU LEPSZEGO ŚWIATA. Tu i teraz.

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych. Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

Zobacz także

Akumulatorowe myjki do okien - szybkość i wygoda w jednym
Wszechstronność i wytrzymałość: Jak wybrać elektronarzędzia Makita i DeWalt do każdego zadania?
Jakie sukienki wiosenne powinny znaleźć się w Twojej garderobie? Sprawdź, jakie są trendy!
Amerykańskie gwiazdy młodego pokolenia wspierają walkę z rakiem piersi... na Instagramie