Chcesz spotkać się z Blanką i zatańczyć w jej teledysku? Czekamy na Ciebie!

Jeśli uwielbiasz tańczyć do hitów Blanki, teraz masz szansę zabłysnąć w jej najnowszym teledysku piosenkarki! Jak to zrobić? Wystarczy, że wrzucisz TikToka, jak szalejesz do utworu "If U want me" i oznacz go #RMFxBLANKA.

#RMFxBLANKA. Chcesz zatańczyć w teledysku Blanki?

Jeżeli piosenki takie jak "Solo", "Cara Mia", "Rodeo", czy "Boys Like Toys" nie schodzą z Twojej playlisty i uwielbiasz do nich tańczyć, przygotuj się na coś wyjątkowego. RMF wraz z Blanką szuka tanecznych talentów! Laureaci naszego konkursu zatańczą w teledysku do "If U want me".

@blikeblanka

I CAN’T WAITTT and it’s my birthday same day tooo #ifuwantme

Pokaż, jak tańczysz i wrzuć film na TikToka

SPEŁNIAMY MARZENIA FANÓW BLANKI! Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy mieć skończone 18 lat i pokazać swoje taneczne umiejętności. Nagraj, jak tańczysz do utworu „If U want me”, wrzuć film na TikToka i oznacz go hasztagiem #RMFxBLANKA. To Twoja szansa, by pokazać się przed specjalnym jury i wziąć udział w niezapomnianej przygodzie.

Jeśli Twoje taneczne umiejętności zrobią wrażenie na jury, czeka na Ciebie wyjątkowa nagroda. Nie tylko będziesz miał okazję spotkać się z Blanką, ale również pojedziesz w cieplutkie miejsce, gdzie odbędą się nagrania do jej najnowszego klipu

Nie przegap tej szansy! Kto wie, może to właśnie Ty zabłyśniesz w teledysku do "If U want me"?

 • Uczestnik musi nagrać filmik do utworu „If you want me” Blanki, który opublikuje na TikToku lub Instagramie i oznaczy go hashtagiem #RMFxBlanka
 • Uczestnicy zabawy muszą mieć powyżej 18. roku życia
 • Konkurs trwa do 9 czerwca do 23:59.
 • Miejsce nagrania klipu: Majorka (organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian)
 • Uczestnik spędzi na planie dwa dni: wylot w godzinach wczesnoporannych, powrót w godzinach wieczornych kolejnego dnia
 • Orientacyjny termin wyjazdu: pomiędzy 17-24 czerwca 2024, laureat zostanie poinformowany telefonicznie
 • Warner Music Polska zapewnia loty w obydwie strony, transport z lotniska, pobyt w hotelu i trzy posiłki dziennie

ZASADY KONKURSU #RMFxBlanka

 1. Wstęp

 1. Niniejsze zasady określają zasady przystąpienia i udziału w konkursie “#RMFxBlanka” („Zasady”). Poprzez przystąpienie do konkursu “#RMFxBlanka” („Konkurs”) potwierdzasz, że przeczytałeś Zasady i zgadzasz się być nimi związany.
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, KRS 0000660949 Sąd Rejestrowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 527-20-15-509, (zwanym dalej: „Organizatorem”).
 3. Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest Warner Music Polska z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Fundatorem”).
 4. Przystąpić do Konkursu mogą jedynie osoby, które w dniu 23 maja 2024r. ukończyły 18 rok życia.
 5. Pracownicy Organizatora i Fundatora, spółek należących do grupy spółek RMF lub Fundatora i podmiotów od nich zależnych i/lub ich osób, związanych z Konkursem oraz ich oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, nie są uprawnieni do wzięcia udziału
  w Konkursie, a ich przystąpienie do Konkursu będzie nieważne.
 6. Konkurs trwa od dnia 23 maja 2024 r. do dnia 9 czerwca 2024r. do godziny 23.59.59.
 7. Poza postanowieniami zawartymi w Zasadach, obowiązywać będą również ewentualne komunikaty i informacje w sprawie Konkursu pochodzące od Organizatora podawane na stronie rmf.pl, www.rmf24.pl, na oficjalnych profilach Radia RMF FM w kanałach Facebook, Instagram, Tik Tok lub na antenie Radia RMF FM.
 8. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.

 2. Zadanie Konkursu

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmiku smartfonem do utworu „If you want me” w wykonaniu Blanki i opublikowaniu go na TikToku lub Instagramie z oznaczeniem hasztagiem #RMFxBlanka (zwanym dalej: „Filmem”).

 3. Zasady zgłoszeń

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 2. wykonać zadanie Konkursowe,
 3. oznaczyć swój Film na Tik Toku lub Instagramie, (zwanych dalej łącznie „Serwisami”) oznaczeniem (zwanym dalej: „Oznaczeniem”) #RMFxBlanka - w przeciwnym wypadku nie zobaczymy Twoich starań!,
 4. Filmy zamieszczać należy w okresie od dnia 23 maja 2024r. do dnia 9 czerwca 2024r. do godziny 23.59.59.
 5. Uczestnik Konkursu może zrealizować dowolną ilość Filmów i dokonywać zgłoszeń na obu Serwisach.
 6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie na swoim profilu w Serwisie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Zasad oraz że w pełni je akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Zgłoszone Filmy nie mogą zawierać elementów nadmiernie epatujących sexualnością, elementów związanych z alkoholem, papierosami, narkotykami, zawierających treści dyskryminujące ze względu na wyznanie, rasę, światopogląd oraz inne elementy naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niezgodne z linią programową Radia RMF FM.

 4. Wymagania merytoryczne wobec Filmów

 1. W Konkursie biorą udział Filmy, których treść (akcja) pokazuje Uczestnika, wykonującego taniec do utworu muzycznego opisanego w punkcie 2 poniżej – w zabawnej formie, ciekawej, jednakże tańczyć może wyłącznie Uczestnik.
 2. W Filmie musi być słyszalny podkład muzyczny utworu „If you want me” w wykonaniu Blanki.
 3. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone Filmy nagrodzone w jakichkolwiek innych konkursach, festiwalach, przeglądach filmów itp. Film musi być nagrany specjalnie do Konkursu.

 5. Wymagania techniczne wobec Filmów

 1. Wszystkie Filmy zgłaszane do udziału w Konkursie muszą spełniać wymagania określone Zasadami.
 2. Zgłoszony do udziału w Konkursie Film może po nakręceniu go przez Uczestnika, zostać poddany późniejszemu montażowi.

 6.  Wybór Zwycięzcy w Konkursie

 1. W dniu 10 czerwca 2024r. Jury powołane przez Organizatora wyłoni Zwycięzcę, którego Film zostanie uznany za najciekawszy (zwanego dalej: „Zwycięzcą”).
 2. Wyłoniony Zwycięzca zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem połączenia telefonicznego albo za pomocą komentarza na swoim profilu w serwisie społecznościowym.
 3. W dniu 10 czerwca 2024r. Organizator na antenie Radia RMF FM ogłosi Zwycięzcę Konkursu oraz podejmie próbę połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą Konkursu. Brak uzyskania połączenia nie ma wpływu na uzyskane prawo do Nagrody.
 4. Połączenie telefoniczne ze Zwycięzcą Konkursu może zostać rejestrowane przez Organizatora a następnie odtworzone na antenie Radia RMF FM.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie powyższego nagrania zawierającego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika na antenie Radia RMF FM, także w działaniach promocyjno-reklamowych Radia RMF FM, w szczególności związanych z prowadzonym Konkursem, przy czym Uczestnik nie jest z tego tytułu uprawniony do żadnego wynagrodzenia.

 7. Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest jedna Nagroda, w postaci nagrody rzeczowej stanowiącej dwudniowy pobyt na Majorce, na planie filmowym teledysku do utworu „If You Want Me”, bądź do kolejnego wydanego utworu z możliwością uczestnictwa w tym nagraniu w charakterze statysty, przy czym:
  • Nagroda składa się z:
 2. przelotu dla jednej osoby na trasie Warszawa – Palma de Majorka – Warszawa,
 3. zakwaterowanie w hotelu na jedną (1) noc,
 4. transfer na Majorce na trasie lotnisko-hotel-plan filmowy-hotel-lotnisko,
 5. wyżywienia.

Łączna wartość Nagrody wynosi maksymalnie 5 000 złotych brutto;

 • Orientacyjny termin wyjazdu to okres pomiędzy 17 czerwca 2024r. a 24 czerwca 2024r.
 1. Nagrodę w Konkursie wydaje Fundator.
 2. W związku z faktem, że wartość brutto nagrody przekracza 2000 zł, Zwycięzca zobowiązany będzie do uprzedniego zapłacenia podatku w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, na konto Fundatora.
 3. Fundatora odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 4. W przypadku, w którym Zwycięzca nie spełnia wymogów Zasad, Organizator jest upoważniony zdyskwalifikować Zwycięzcę bez powstania żadnej dalszej odpowiedzialności w stosunku do zwycięzcy.
 5. UWAGA! Do realizacji nagrody konieczne jest posiadanie przez Zwycięzcę co najmniej ważny dowód tożsamości, ważną w dniach pobytu kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ.
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej nagrody w zamian za nagrodę przewidzianą w Konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest nieprzenoszalne na osoby trzecie.
 7. W wypadku odmowy wpłacenia podatku od nagrody Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator wybierze nowego Zwycięzcę.

8Prawa autorskie, odpowiedzialność

 1. Uczestnik Konkursu, oznaczając Oznaczeniem zamieszczone Filmy, oświadcza i gwarantuje, że Filmy nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych i praw własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem przesłanego Filmu i/lub, że jest w pełni uprawniony do dysponowania tym Filmem.
 2. Zamieszczenie Filmu na swoich profilach społecznościowych w Serwisach, z oznaczeniem „RMFxBlanka”, jest jednoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i przenaszalnej licencji (dalej: Licencja) do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w Filmie zamieszczonym na profilach społecznościowych jak również praw pokrewnych oraz prawa do wideogramu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanych dalej: „Utworami”) w następującym zakresie:

2.1 Licencja upoważnia do korzystania z Utworów przez czas nieokreślony (okres licencji);

2.2 Licencja upoważnia do korzystania z Utworów, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej - publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, a także inne publiczne udostępnianie Utworów, w szczególności w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.3 Licencja upoważnia do korzystania z Utworów na terytorium obejmującym obszar całego świata.

 1. Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i osobistych:
 2. a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Utworów, poprzez dokonywanie w szczególności jego skrótów, oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu;
 3. b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Utworów oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu;
 4. c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, udostępnianiu Utworów anonimowo lub z podaniem imienia i nazwiska twórcy/artysty wykonawcy, wg wyboru Organizatora,
 5. d) przenosi prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów i ich artystycznych wykonań oraz wideogramu.
 6. Licencja na korzystanie z Utworów, obejmują również prawo Organizatora do korzystania z Utworów w celach promocji i reklamy Organizatora oraz wszelkich akcji promocyjno-reklamowych, których celem jest promocja Organizatora, także na stronach internetowych.
 7. Zgłaszając się do Konkursu, Zgłaszający wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku (zarejestrowanego w dowolnej postaci w Filmie), imienia, nazwiska, pseudonimu, rozmów przeprowadzonych w trakcie trwania Konkursu w materiałach promocyjno-reklamowych Konkursu, lub Organizatora.
 8. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału albo zwycięstwa w Konkursie.
 9. W trakcie trwania Konkursu, podczas finałów edycji, przedstawiciel Organizatora może dokonywać prób połączenia telefonicznego z wybranymi do finału Uczestnikami, także w formule „na żywo”. Nagrania mogą być rejestrowane i mogą być niezwłocznie odtwarzane na antenie Radia RMF FM. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie powyższego nagrania zawierającego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika w działaniach promocyjno-reklamowych związanych z Konkursem i/lub Organizatorem, przy czym nie jest z tego tytułu uprawniony do żadnego wynagrodzenia. Połączenia telefoniczne nawiązane z Uczestnikami są bezpłatne.
 10. Licencja obejmuje prawo udzielenia sublicencji do Utworów Fundatorowi.

9. Postanowienia Ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień Uczestników do udziału w Konkursie i sprawdzenia ich tożsamości.
 2. Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania nagrody, w przypadku oszustwa, nieuczciwości Uczestnika lub braku uprawnień określonych Zasadami.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za awarie sieci internet, linii telefonicznej lub dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju.
 4. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, straty lub uszkodzenia wynikające z przyjęcia lub używania nagrody. Organizator ani Fundator nie zapewnia ubezpieczenia z tytułu realizacji prawa do nagrody. Ubezpieczenie, w tym zdrowotne, leży po stronie Zwycięzcy.
 5. Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a Uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu.

10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Organizator, czyli Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie (30-204), Al. Waszyngtona 1.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji Konkursu i prawa do nagrody. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu oraz marketingu i promocji Konkursu i Organizatora.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania Konkursu, a jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy), przez okresy wskazane w tych przepisach.
 4. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przekazane Fundatorowi w celu realizacji prawa do Nagrody.
 5. Każdy kto podał dane osobowe jest uprawniony do żądania:
 6. a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
 7. b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 8. c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 9. d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik Loterii kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Loterii do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
 10. e) wniesienia sprzeciwu:

- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO*, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;

- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO*. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;

 1. f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  Prawa o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
  - w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. sp.k. , al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.

 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

11. Postanowienia końcowe

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni roboczych i udziela odpowiedzi pisemnej na adres podany przez składającego reklamację.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca!

Polecamy