Czego wielościanowa postać jest zewnętrznym przejawem jego sieciowej budowy wewnętrznej