Krzysztof Komeda skomponował muzykę do wszystkich tych filmów