Które z tych państw ma powierzchnię najbardziej zbliżoną do Polski