Który z podanych śmieci ma najkrótszy czas rozkładu?