Niewidoczna dla postronnego obserwatora rywalizacja w partii to walka: