a wnętrze ciała wypełniali trocinami lub kawałkami płótna dla zachowania kształtu