wielościanowa postać jest zewnętrznym przejawem jego sieciowej budowy wewnętrzne