Walory edukacyjne (02 Września 2019) - Felieton Tomasza OlbratowskiegoDodane: 2 września 2019Czas trwania: 02:02
Rusza szkoła i warto słuchać felietonów Tomasza Olbratowskiego, które są niczym zegar szkolny dla dzieci.Są krokiem milowym na drodze do swobodnego wypowiadania się, służą wolności słowa, ale także szybkości słowa.
Producenci: Wojciech Kluza