Ujemny przyrost - (12.06.2023) Felieton Tomasza OlbratowskiegoDodane: 12 czerwca 2023Czas trwania: 02:16
Jak co dzień, moje czoło cechuje troska o dobro. Dziś o dobro demografii polskiej. Pan Kamil Sobolewski - główny ekonomista Pracodawców RP – ujawnił badania, z których wynika, że do 2050 roku liczba ludności w Polsce zmniejszy się o 5 milionów. Dodatkowo w Polsce będzie coraz więcej seniorów. Najgorzej pod tym względem ma Hiszpania, gdzie jest najwięcej w Europie seniorów. Mamy w Polsce ujemny współczynnik przyrostu naturalnego. Według definicji współczynnik przyrostu naturalnego obliczamy odejmując liczbę zgonów od liczby urodzeń, dzielimy to przez liczbę mieszkańców kraju i mnożymy przez 1000 promili uzyskując wynik w promilach. Co się słabo kojarzy, bo 1000 promili to jest mniej więcej stukrotnie dożywotnio odebranie prawa jazdy. Przypomnę, że dokładnie ileś tam promili to wynik śmiertelny. Ale jak pomnożysz wspomniany wynik nie przez promile, lecz przez czereśnie to otrzymasz wynik w czereśniach. Fajniejszy jest. Bardziej optymistyczny. Największym problemem z przyrostem naturalnym są ludzie...