Cieszyn stolicą Cesarstwa

RMF FM
Cieszynwoj. Śląskie
30 maja 2017
Cieszyn odegrał ważną rolę nie tylko w historii Polski, ale także w historii Cesarstwa Austriackiego. W 1805 w wyniku zagrożenia Wiednia przez wojska napoleońskie, do Cieszyna przeniósł się bowiem dwór cesarski i rząd monarchii austriackiej. Cieszyn był więc stolicą cesarstwa.

Pamięć o tym wydarzeniu żywa jest w mieście do dziś. Dwór cesarski i rząd monarchii austriackiej w 1805 roku - uciekając przed wojskami Napoleona - przeniósł się z Wiednia do Cieszyna. Przez pewien czas to właśnie Cieszyn pełnił funkcję stolicy cesarstwa. Jednak związki miasta z cesarstwem są znacznie dłuższe. Miłościwie nam panujący cesarz Franciszek Józef I przebywał tu aż cztery razy między 1851 a 1906 rokiem. Uroczyście otwierał miejscowy sąd, salę ratusza.

Przebywał w istniejącym do dziś Hotelu "Pod brunatnym jeleniem". W hotelu znajdują się tablice upamiętniające tamte wydarzenia. Wreszcie w czasie I wojny światowej do Cieszyna przeniósł się cały Sztab Generalny CK monarchii. O związkach Cieszyna z cesarstwem przypomina wiele pamiątkowych tablic i pomników. Przypominają o tych także eventy organizowane choćby w czasie Nocy Muzeów.

Tagi: Cieszynhistoriacesarz

Reklama