Nałęczów - Park Zdrojowy

RMF FM
Nałęczów
21 czerwca 2017
Wśród znanych postaci odwiedzających miasto - oprócz Prusa i Żeromskiego - byli wielcy artyści, politycy, pisarze, naukowcy, architekci, m.in. Ignacy Jan Paderewski, Henryk Siemiradzki, minister Józef Beck, Henryk Sienkiewicz, Władysław Tatarkiewicz czy Stanisław Witkiewicz.

Park Zdrojowy założył pod koniec XVIII w. Stanisław Małachowski. Jego centralnym punktem jest staw z Wyspą Miłości, na którą prowadzi romantyczny mostek.

W Nałęczowie wartą zobaczenia budowlą jest Pałac Małachowskich - jednopiętrowa rezydencja zbudowana w XVIII w. na polecenie Małachowskiego, a zaprojektowana przez Ferdynanda Naxa. Była dwukrotnie przebudowywana w XIX, a następnie XX wieku. Na pierwszym piętrze znajduje się m.in. sala balowa z zachowaną w nienaruszonym stanie barokowo-klasycystyczną dekoracją stiukową. Nieopodal pałacu są Stare Łazienki: wzniesione w latach 1817-1820, w których kąpieli w "żelazistych wodach" zażywali książę Adam Kazimierz Czartoryski i bp. łucki Kacper Cieciszowski. O ich uruchomieniu w 1821 roku donosił "Kurier Warszawski". Wśród najstarszych budowli znajduje się również Sanatorium Książę Józef.

W centralnym miejscu Parku Zdrojowego powstała też Palmiarnia, a właściwie Dom Zdrojowy - przenosząca odwiedzających w egzotyczne klimaty. Kilku, a nawet kilkunastometrowe palmy mają nawet po 100 lat. Wśród nich można się napić wód zdrojowych, bo przeszklony budynek pełni funkcję pijalni wód.

 

Reklama