Bochnia

Położona jest nad Rabą na samej granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. To jedno z najstarszych miast w Małopolsce. W źródłach historycznych pierwszą wzmiankę o Bochni możemy znaleźć już 1198 roku. Wtedy to Patriarcha Jerozolimy Aymar pisał o podarowanej przez rycerza z Bochni soli. Miałą to być sól warzona, pochodząca ze źródeł solankowych.


Kamienną sól odkryto dopiero w połowie XIII wieku. Wtedy też Bolesław Wstydliwy nadał Bochni prawa miejskie. Z miastem wiąże się też pewna legenda. Książe krakowski i sandomierski Bolesław poprosił króla Węgier o rękę jego córki. Znana jako Kunegunda poprosiła swojego ojca aby ten w posagu dał jej kopalnie soli, która miała być podarowana jej poddanym, Król Węgier podarował więc córce najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu. Kinga obejmując nad nią pieczę, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień. Będąc w Polsce, Kinga prosiła górników o poszukiwania soli. Znaleziono ją właśnie na terenie Bochni. W pierwszym bałwanie solnym, który wykopano, znalazł się pierścień zaręczynowi Kingi.


Główna atrakcją Bochni jest kopalnia soli. Jak mówią jej włodarze – nie chcemy porównywać się do Wieliczki, ale obie kopalnie są zupełnie inne, więc warto zobaczyć każdą z nich. W Bochni można spróbować nawet lodów z kryształkami soli.

atrakcje


Reklama