Jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Artykuł sponsorowany
Wybierając się w zagraniczną podróż, należy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie zapewniające ochronę podczas wyjazdu. W tym obszarze jest do wyboru kilka opcji jedną z nich jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
zdjęcie ilustracyjne/shutterstock.com

Wymienić można wiele powodów, dla których warto ubezpieczyć się przed wyjazdem za granicę, niemniej najważniejszą kwestią w omawianym kontekście są koszty leczenia. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do darmowej opieki medycznej w publicznych placówkach służby zdrowia (w ramach ubezpieczenia w NFZ), stąd bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile ona rzeczywiście kosztuje.

Nagła choroba za granicą w przypadku braku odpowiedniej ochrony oznacza niemałe problemy finansowe, gdyż rachunki za leczenie trzeba opłacić z własnej kieszeni – bez względu na to, czy pomocy medycznej udzieliła państwowa, czy prywatna placówka. Przykładowo we Włoszech pięciodniowa hospitalizacja pacjenta z zawałem serca (plus zabieg taki jak koronografia czy angioplastyka) kosztuje ponad 8000 euro. W Egipcie dwudniowy pobyt w szpitalu spowodowany ostrym zatruciem pokarmowym jest wyceniany na ok. 1400 euro. Podobne przykłady można mnożyć w nieskończoność – szybko jasne staje się, że wyjazd za granicę bez stosownej ochrony to nie najlepszy pomysł.

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem, który uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w państwach zrzeszonych w UE i EFTA. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania, a także Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

EKUZ – dla kogo i na jak długo?

O dokument mogą ubiegać się osoby ubezpieczone w NFZ oraz zgłoszeni przez nie do ubezpieczenia członkowie rodzin. W przypadku osób nieubezpieczonych przepisy dopuszczają pewne wyjątki – są to osoby chronione na mocy prawa, np. ciężarne kobiety. W zależności od tego, dla kogo wyrabiana jest karta, okres jej ważności jest różny. Standardowo jest to 36 miesięcy, ale np. emeryci otrzymują EKUZ na 5 lat, nieubezpieczone kobiety w ciąży i dzieci posiadające polskie obywatelstwo albo status uchodźcy na 6 miesięcy, bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy na 2 miesiące itp.

Gdzie wyrobić i jak odebrać EKUZ?

W celu wyrobienia dokumentu należy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale lub delegaturze NFZ. Można to zrobić osobiście bądź faksem, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Wyrobienie karty zajmuje zwykle do trzech dni roboczych, niemniej w sezonie urlopowym czas oczekiwania na dokument może ulec wydłużeniu ze względu na dużą liczbę wniosków. Karta czeka na odbiór osobisty w oddziale lub delegaturze NFZ. Jeżeli odbiór osobisty nie jest możliwy, konieczne jest wystawienie stosownego upoważnienia dla innej osoby. Istnieje też opcja przesłania dokumentu pocztą, o ile we wniosku w punkcie „Sposób odbioru karty” wnioskodawca zaznaczył pole: „Przesłać pocztą na adres”. EKUZ jest dokumentem wydawanym bezpłatnie.

EKUZ w praktyce – to trzeba wiedzieć!

Wbrew popularnemu przekonaniu Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie gwarantuje w pełni darmowego leczenia. Po pierwsze – obowiązuje jedynie w publicznych placówkach służby zdrowia mających podpisaną umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ, a po drugie – zapewnia dostęp do niezbędnych usług medycznych w podstawowym wymiarze. To oznacza, iż nie pokrywa kosztów wielu świadczeń, m.in. transportu medycznego do Polski, planowanych zabiegów (jeśli ktoś jedzie za granicę na umówioną wcześniej operację czy zabieg, nie skorzysta z EKUZ), zabiegów niebędących koniecznością, ratownictwa czy przewiezienia zwłok do Polski.

Osoba korzystająca z EKUZ podlega takim samym obowiązkom i prawom, co obywatele danego państwa, co wiąże się z ponoszeniem całkowitej lub częściowej odpłatności za niektóre świadczenia. Warto również przypomnieć, iż dokument jest pomocny wyłącznie w wymienionych wcześniej krajach, np. w Tunezji czy Egipcie do niczego się nie przydaje. Jest jeszcze jedna istotna kwestia, o której koniecznie trzeba pamiętać: zakres ochrony wynikający z EKUZ jest dla wszystkich jednakowy, poszerzenie go i dopasowanie do indywidualnych potrzeb nie wchodzi w rachubę. Kompleksową ochronę zapewnia jedynie ubezpieczenie podróżne (np. na rankomat.pl) dobrane pod kątem konkretnych wymogów.

EKUZ kontra indywidualna polisa – co lepsze?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma sporo zalet, lecz nie wolno zapominać o wynikających z niej ograniczeniach. Z tego względu dokumentu tego nie należy traktować jako alternatywy dla komercyjnego ubezpieczenia. Przygotowując się do wyjazdu do któregoś z państw członkowskich UE /EFTA, warto oczywiście go wyrobić, aczkolwiek nie zapewni on takiej ochrony ubezpieczeniowej, jak prywatne ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia i innych świadczeń medycznych bez względu na miejsce pobytu. Ponadto chroni ono w wielu innych sytuacjach, gdzie karta EKUZ okazuje się bezskuteczna.

Jak wybrać polisę turystyczną?

Polisa turystyczna przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim ubezpieczony ma zapewnioną taką ochronę, jakiej rzeczywiście potrzebuje. Na cenę polisy wpływa kilka czynników – w głównej mierze zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy gwarantowane poszczególnych ubezpieczeń. W kwestii kosztów leczenia za granicą najlepszym rozwiązaniem jest polisa z nielimitowaną sumą ubezpieczenia – 20 000 euro na wyjazdy europejskie i 40 000 na wyjazdy poza Europę to absolutne minimum, jeśli chodzi o sumę gwarantowaną ubezpieczenia kosztów leczenia.

Ponadto dobra polisa musi obowiązkowo zawierać ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) i OC w życiu prywatnym. Rozszerzenia to sprawa indywidualna, niemniej największym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia bagażu, sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka, chorób przewlekłych, sprzętu sportowego i OC sportowe. Niektórzy ubezpieczyciele proponują też możliwość ubezpieczenia się od skutków zdarzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu (tzw. klauzula alkoholowa). Chcąc wybrać najlepszą ofertę, należy porównać co najmniej kilka polis różnych towarzystw (za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych), pamiętając o tym, aby sumy gwarantowane poszczególnych ubezpieczeń były odpowiednio wysokie.

Szeroki zakres ochrony na czas podróży i refundacja wszystkich kosztów leczenia to kluczowe elementy skutecznego ubezpieczenia. Prywatna polisa pod wieloma względami przewyższa Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, a jej koszt w porównaniu z nieplanowanymi wydatkami, np. na leczenie za granicą, wcale nie jest duży. Ochronę ubezpieczeniową można zyskać już za kilka złotych dziennie. Opłaca się jednak ponieść nieco większy wydatek, aby mieć stuprocentową pewność, że polisa zadziała, gdy jest to konieczne.

Zobacz także

Michał Piróg pozuje niemal nago: "Czas się chyba wyzwolić"
Kobieta w ciąży na badaniu USG zobaczyła zmarłego tatę. Całował jej nienarodzone dziecko
Pijany kierowca na drodze ujęty przez świadka. Nagranie trafiło do sieci [WIDEO]
Amerykańskie gwiazdy młodego pokolenia wspierają walkę z rakiem piersi... na Instagramie