Kiedy nie należy Ci się odszkodowanie komunikacyjne?

Artykuł sponsorowany
Odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego OC należy się poszkodowanym, którzy odnieśli szkody osobowe, np. urazy ciała lub uszczerbki psychiczne, albo szkody majątkowe wskutek kolizji lub wypadku drogowego. Jednak są sytuacje, w których pomimo faktu, że do tego doszło, nie będzie należeć się odszkodowanie komunikacyjne. Kiedy tak się stanie?

Kiedy przysługiwać będzie odszkodowanie po wypadku z OC sprawcy?

Fot. materiały prasowe

Podstawowym i zarazem obowiązkowym ubezpieczeniem dla właścicieli samochodów jest OC. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dokładny zakres ochrony wynikającej z takiej polisy został wskazany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W skrócie można przytoczyć definicję znajdującą się na stronie towarzystwa UNIQA: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-oc/. Wskazano na niej, że jest to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu dla posiadaczy pojazdów, które chroni Cię przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z użytkowaniem Twojego pojazdu. Chodzi tu zarówno o szkody osobowe, jak i szkody majątkowe.

Wielu kierowców wychodzi z założenia, że mając ubezpieczenie OC dla swojego auta, w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku nie będą z własnej kieszeni ponosić kosztów związanych z wypłatą odszkodowań poszkodowanym. Nie do końca jest to prawdą.

Komu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Zasadniczo z ubezpieczenia OC samochodu należy się odszkodowanie dla poszkodowanych w kolizjach i wypadkach w ruchu drogowym. Wystarczy zgłosić szkodę z OC sprawcy i czekać na kontakt od ubezpieczyciela czy też na wypłatę środków na wskazane konto bankowe. Ubezpieczyciel ma przy tym 30 dni od chwili zgłoszenia szkody na wypłatę należnych środków. W tym czasie analizuje, czy zdarzenie kwalifikuje się do poniesienia przez towarzystwo odpowiedzialności odszkodowawczej. Może się zdarzyć, że pomimo bycia poszkodowanym nie dostaniesz odszkodowania z OC.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania po wypadku komunikacyjnym?

Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania z OC w wielu różnych sytuacjach. Między innymi będzie to miało miejsce w przypadkach:

  • stłuczki czy wypadku z udziałem dwóch samochodów należących do tego samego właściciela,
  • powstania szkody ekologicznej – zniszczenia i skażenia środowiska,
  • zniszczenia bagażu znajdującego się w pojeździe czy innych cennych rzeczy i dokumentów,
  • uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia wyrządzonych przez kierującego właścicielowi pojazdu.

Wszystkie sytuacje, w których może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej samochodu, muszą być wskazane w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. Przy zawarciu umowy OC godzisz się z jej postanowieniami i akceptujesz je, nawet jeśli ich nie przeczytałeś. Analogicznie jest w przypadku innych polis, jak AC czy ubezpieczenia assistance – godzisz się na ich zasady, nawet jeśli nie przeczytałeś Ogólnych Warunków Umowy. 

Wyłączenia odpowiedzialności OC ubezpieczyciela są zawarte w art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz regres ubezpieczeniowy

Właściwie w każdym przypadku, gdy w ruchu drogowym wyrządzisz szkodę w mieniu lub osobie, ubezpieczyciel wypłaci im odszkodowanie. Może się zdarzyć, że towarzystwo pokryje szkody wyrządzone przez sprawcę wypadku, ale zwróci się do Ciebie z żądaniem zwrotu wypłaconych pieniędzy. Mamy wówczas do czynienia z regresem ubezpieczeniowym, który jest nierozerwalnie związany z punktami w umowie świadczącymi o ograniczeniu odpowiedzialności. Regres będzie mieć miejsce, jeśli:

  • do wypadku doszło w wyniku prowadzenia przez kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
  • kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • doszło do zniszczenia bagażu,
  • auto nie miało ważnego badania technicznego,
  • utracono przedmioty wartościowe z pojazdu,
  • kwota odszkodowania jest określona powyżej sumy gwarancyjnej.

Jeśli poszkodowany w wypadku otrzyma odmowę wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy z OC, może się od niej odwołać i ostatecznie uzyskać środki, dowodząc swoich racji. Można ubiegać się o odszkodowanie i o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, o rekompensatę i zwrot kosztów przed sądem.

W przypadku gdy sprawca wypadku nie miał ważnego OC pojazdu, to o odszkodowanie można starać się od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a ten regresem ściągnie pieniądze ze sprawcy.

Zobacz także

Opinie o firmach skupujących nieruchomości - popularne marki w Polsce
Dowbor, Wolszczak, Torbicka... Nie uwierzysz, co je połączyło! Dla nich czas stanął w miejscu? [FOTO]
Bluza damska z kapturem w niebanalnych stylizacjach
Amerykańskie gwiazdy młodego pokolenia wspierają walkę z rakiem piersi... na Instagramie

Gorący temat

Anna Mucha opublikowała zdjęcie z córką. Stefania skończyła 12 lat
Anna Mucha dba o prywatność swoich dzieci i rzadko zamieszcza w sieci zdjęcia z pociechami. Tym bardziej zaskoczyła ostatnio obserwatorów, kiedy opublikowała post z córką z okazji jej 12. urodzin.

Najnowsze wpisy

Nie przegap