autor w swoim ponaddziewięćdziesięcioletnim życiu opublikował jedyną