Muszyna - zabytkowe cerkwie

RMF FM
Muszyna woj. małopolskie
7 czerwca 2017
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna to ponad 725 lat historii i tradycji. Kraina pięknych krajobrazów, niebywałych atrakcji i interesujących zabytków. Ziemia Muszyńska do dziś kryje w sobie tajemnice z przeszłości, choćby pozostałości dawnego Państwa Muszyńskiego (inaczej zwanego Kresem lub Kluczem Muszyńskim) istniejącego w latach 1391-1781. Najbardziej podziwiane są jednak drewniane cerkwie.

Najwspanialszym zabytkiem Muszyny jest dawna cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (obecnie kościół rzymskokatolicki) - to najstarsza drewniana cerkiew w polskich Karpatach, która w 2013 r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Z powodu zagrożenia powodziowego, została przeniesiona w 1814 roku na obecne miejsce, a także częściowo przebudowana. Stare prezbiterium (obecnie zakrystia) posiada jedno z najcenniejszych, najbardziej rozbudowanych cerkiewnych malowideł ściennych z XVII w.

 • Cerkiew pw. św. Michała Archanioła  w Dubnem (obecnie kościół rzymskokatolicki) została zbudowana w 1863 roku. W świątyni znajdują się m. in. rokokowo - klasycystyczny ikonostas z przełomu XVIII i XIX wieku, zwieńczony ikonami wykonanymi pod koniec XIX w. przez braci Bogdańskich, oraz malowana na płótnie płaszczenica.
 • Cerkiew pw. św. Dymitra w Leluchowie (obecnie kościół rzymskokatolicki) zbudowano natomiast w 1861 roku. Pierwsza leluchowska świątynia została przeniesiona w 1708 roku do słowackiej wioski Lukov-Venecia. W kościele znajduje się m.in. rokokowo - klasycystyczny ikonostas z XIX w. z ikonami wykonanymi przez bardejowskiego artystę Victoriana Zompha.
 • Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej (obecnie kościół rzymskokatolicki) wybudowano w 1792 roku. Posiada kompletny ikonostas z XVIII wieku oraz polichromię ze scenami Zmartwychwstania (kopuła nawy) i Zwiastowania (strop babińca), pochodzącą z 1936 roku.
 • Cerkiew pw. św. Dymitra w Szczawniku (obecnie kościół rzymskokatolicki) powstała w 1841 roku w wyniku rozbudowy starszej, XVII-wiecznej świątyni. Wyposażenie cerkwi pochodzi z przełomu XVIII/XIX wieku. Interesującym dziełem jest polichromia przedstawiająca chrzest Rusi w 988 r.
 • Cerkiew pw. św. Łukasza w Jastrzębiku (obecnie kościół rzymskokatolicki) wybudowano w 1837 roku. W świątyni znajdują się m.in. XVIII-wieczny barokowy ikonostas z - odbiegającym od typowego - układem ikon (schodkowo ustawione ikony rzędu Deesis) oraz polichromia z 1861 roku.
 • Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Miliku (obecnie kościół rzymskokatolicki) została zbudowana w 1813 roku. Bardzo cennymi elementami wyposażenia świątyni są feretrony z XVIII i XIX wieku, XVIII-wieczna Pieta oraz ikona Opłakiwanie Chrystusa z 1700 roku.
 • Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce (obecnie kościół rzymskokatolicki) powstała w 1864 roku. W świątyni znajdują się m.in. XVI-wieczna ikona Zaśnięcie Bogurodzicy, ołtarze boczne z przełomu XVIII i XIX wieku oraz ikonostas wykonany w 1874 roku przez bardejowskiego artystę Victoriana Zompha..
 • Cerkiew pw. św. Dymitra w Złockiem (obecnie kościół rzymskokatolicki) pochodzi 1872 roku. Jest to budowla typu epigonalnego bez typowych cech stylu łemkowskiego. Kościół posiada kompletny ikonostas z II poł. XIX wieku.
 • Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Żegiestowie (obecnie kościół rzymskokatolicki) zbudowano w 1925 roku. Reprezentuje ona unikalny w Polsce typ murowanej cerkwi bojkowskiej. Z dawnego wyposażenia zachowało się jedynie kilka ikon i feretrony.
   
Tagi: Muszynazabytkicerkwie

Reklama