Limanowa

Pierwsza wzmianka o Limanowej pochodzi z 1496 r. Mówi o wsi Ilmanowa należącej do rodu Słupskich herbu Drużyna. W XVI wieku jej właścicielem został Achacy Jordan herbu Trąby. W 1565 r. król Zygmunt August zezwolił na podniesienie wsi do rangi miasta. Prawa miejskie otrzymało 12 kwietnia 1565 roku.

Dawne nazwy miejscowości to: Ilmanowa, Wilmanów, Wilmanowa; spotyka się nawet...Hylmanową. O "Limanowej" mówi się i pisze od XVII wieku. Badacze różnie interpretowali nazwy miasta. Dla jednych była to  łacińska "Villa Nova" czyli nowe miasto. Współcześnie uważa się jednak, że pochodzi od imienia męskiego Wilman lub liman. Jest to prawdopodobnie imię niemieckiego zasadźcy osady, która dała początek dzisiejszej Limanowej. Limanowska legenda opowiada o dwóch braciach: Jordanie i limanie, z których pierwszy miał założyć Jordanów, a drugi dzisiejszą Limanową.

 

atrakcje


Reklama