Złotoryja

Złotoryja na Dolnym Śląsku leży nad rzeką Kaczawą w zachodniej części województwa. Słynie oczywiście ze złota. Tradycje wydobywania cennego kruszcu sięgają tu średniowiecza. Pod względem prawnym, to najstarsze miasto w Polsce.

Pierwsze ślady osad w tym rejonie pochodzą z VI i VII wieku. Prawa miejskie osadzie nadał w 1211 roku książę Henryk I Brodaty. Zamieszkali tu niemieccy koloniści. To najstarsza, potwierdzona lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim. Pod względem prawnym oznacza to, że Złotoryja jest najstarszym miastem Polski.

Rozwój wydobycia złota wpłynął na rozwój samego miasta. Datuje się go na okres od 1180 do 1240 roku. Wydobywano wtedy nawet 48 kilogramów złota rocznie. W XIV wieku poszukiwanie złota stało się jednak mało opłacalne. W mieście zajęto się sukiennictwem i browarnictwem, a zamiast złota zaczęto wydobywać bazalt.

atrakcje


Reklama