Po jakim czasie następuje przedawnienie długu?

Artykuł sponsorowany
Chcesz sprawdzić, kiedy długi się przedawniają? Mamy kompletną tabelę przedawnień. Piszemy też o wszystkich okolicznościach związanych z tym zagadnieniem. Kiedy właściwie można liczyć na przedawnienie? Jak bronić się przed przeterminowanym długiem? Poznaj swoje prawa.
fot.materiały prasowe

Kiedy możesz liczyć na przedawnienie roszczeń?

Aby w pełni zrozumieć ten artykuł, należy najpierw poznać dwa prawnicze pojęcia: dłużnika i wierzyciela. Dłużnikiem jest osoba, która ma zwrócić dług, natomiast wierzycielem jest jego odwrotność, czyli osoba, która może domagać się zwrotu długu. Podobnie będzie ze słowem pokrewnym do wierzyciela, czyli wierzytelnością, która jest po prostu długiem widzianym od strony wierzyciela.

Co to znaczy, że dług jest przedawniony? Oznacza to, że nie ma już możliwości dochodzenia długu przez wierzyciela na drodze prawnej. Wciąż istnieje, ale jest nieegzekwowalny - jego spłata zależy od dobrej woli dłużnika. 

Z zasady długi majątkowe ulegają przedawnieniu, czyli długi dotyczące pieniędzy, rzeczy czy praw do czegoś. Przedawnieniu nie podlegają długi wynikające m.in. z alimentów, czy naruszenia czyichś dóbr osobistych, takich jak zdrowie czy wolność.

Bieg przedawnienia liczy się od momentu, w którym wierzyciel mógł po raz pierwszy zażądać od ciebie zapłaty. Okres końca ważności długu w przypadku zobowiązań nie krótszych niż dwa lata ustala się nie przez podanie dokładnej daty dziennej, tylko do końca roku kalendarzowego. Jeśli dług powstał w grudniu, to dłużnik może się cieszyć, bo nie poczeka dłużej na przedawnienie, i odwrotnie - jeśli powstał w styczniu, to okres przedawnienia wydłuża się niemal o rok.

Przedawnienie długu 2019 - tabela

Sprawdź, kiedy dokładnie ustaje dany typ wierzytelności. Nie jest to wcale tak oczywiste, jak przedstawiają to lakoniczne przepisy kodeksu cywilnego z art. 118. Ogólnie rzecz ujmując, termin przedawnienia w Polsce wynosi 6 lat, a długów związanych z działalnością gospodarczą 3 lata. Istnieje jednak wiele przepisów szczegółowych, które zmieniają te terminy. 

Przerwanie biegu przedawnienia - kiedy następuje?

Bieg przedawnienia można przerwać w łatwy sposób. Wystarczy, że wierzyciel zgłosi sprawę do sądu, a ten uzna prawomocność wierzytelności. Przerwanie nastąpi też, jeśli dłużnik uzna roszczenie albo podejmie mediacje. Stosunkowo krótki okres przedawnień ma motywować wierzycieli do szybkiego odzyskiwania długów. Nie mogą oni dzięki temu liczyć na pokaźny zysk w postaci odsetek ustawowych. Jeśli się przeliczą, to stracą całą wierzytelność.

Droga sądowa to jednak ostateczność - dłużnik poniesie wtedy koszty opłat sądowych, które są wcale niemałe. Lepiej spłacić dług, zanim do tego dojdzie. Jeśli musisz szybko spłacić dług, bo zaraz sprawa wejdzie na drogę sądową i poniesiesz jeszcze większe koszty, to możesz skorzystać np. z chwilówki na https://ofin.pl/. Skutkiem przerwania biegu przedawnienia jest odnowienie czasu przedawnienia długu, tak jakby właśnie powstał. Przerwanie liczy się dopiero od czasu zakończenia postępowania.

Istnieje też możliwość zawieszenia biegu przedawnienia, kiedy czas przedawnienia się nie liczy. Zawieszenie następuje, jeśli dług dotyczy roszczeń dzieci przeciw rodzicom, osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wobec opiekunów, roszczeń małżonków podczas trwania małżeństwa i roszczeń, których wierzyciel nie mógł dochodzić z powodu siły wyższej. 

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu?

Załóżmy, że pisze do ciebie firma windykacyjna, żądając zapłaty długu, który jest przedawniony. Często takie firmy skupują masowo wierzytelności, które są słabo udokumentowane i one same nie wiedzą kiedy i gdzie powstał dany dług. W takich przypadkach można spróbować napisać pismo zawierające następujące elementy:

  • Odnieść się do konkretnej sprawy przez podanie jej numeru z listu windykatora,
  • poprosić o przedstawienie pełnej dokumentacji - umowy nabycia wierzytelności przez windykatora,
  • poprosić o przedstawienie okoliczności, w których zdaniem wierzyciela powstał dług - choćby podanie konkretnej daty zdarzenia,
  • podnieść zarzut przedawnienia albo w ogóle nie uznać długu.
     

Pamiętaj jednak, że jeśli wyślesz takie pismo przed zakończeniem biegu przedawnienia to dług może zostać uznany jako ważny! Lepiej sprawdź dokładnie, czy faktycznie doszło do przedawnienia. 

Zmiany w kodeksie cywilnym z 2018 roku

W dniu 9 lipca 2018 roku w życie weszły ważne zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia długów. Od tego czasu sąd ma z urzędu obowiązek sprawdzenia, czy dług nie jest przedawniony. Wcześniej należało zgłosić ten fakt - inaczej sąd przyznawał rację wierzycielowi niezależnie od okresu przedawnienia. Skrócono też podstawowy czas przedawnienia z 10 do 6 lat. 

Konsumentów mających wierzytelności powstałe przed wprowadzeniem nowego prawa obowiązują stare przepisy, a przedsiębiorców od razu nowe. Przedsiębiorcy nie są na nowych przepisach wyłącznie stratni. Wobec konsumentów sąd może teraz w wyjątkowych przypadkach nie uznać biegu przedawnienia. 

Całościowo zmiany w prawie związane z przedawnieniem długów należy uznać za pozytywne. Skończyły się rozprawy w e-sądach, gdzie dłużnik często nie miał nawet czasu podnieść zarzutu przedawnienia. Dobrą zmianą wydaje się też być skrócenie podstawowego czasu przedawnienia z 10 do 6 lat. Z drugiej strony niepokoi naruszenie zasady równości wobec prawa. Dlaczego przedsiębiorców i konsumentów obowiązują różne przepisy? 

 

Zobacz także

Czy istnieje wzór na idealnie udekorowanie udekorowane drzewko świąteczne? Sprawdź choinkowy kalkulator!
Torebka damska - idealny pomysł na prezent pod choinkę
Tradycyjny polski piernik z bakaliami
Amerykańskie gwiazdy młodego pokolenia wspierają walkę z rakiem piersi... na Instagramie