fot. Piotr Bułakowski / RMF FM

Ratusz w Olsztynie

RMF FM
Olsztynwoj. Warmińsko-mazurskie
12 października 2017
To jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w Olsztynie.

Decyzję o budowie nowego ratusza władze miasta podjęły w marcu 1907 r. W 1909 r. zakupiono na ten cel teren w centralnym punkcie dawnego Górnego Przedmieścia. W następnym roku rozpisano konkurs na projekt gmachu. Z 76 nadesłanych rysunków wygrała koncepcja olsztyńskiego architekta M. Drolshagena. Plany architektoniczne sporządził architekt miejski Max Boldt. Decyzja o rozpoczęciu budowy zapadła 18 lipca 1911 r. Pracami kierował następca Boldta na tym stanowisku, radca Paul Christian Zerach, natomiast wykonawcą robót była firma budowlana Alberta Dilewskiego z Olsztyna. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 31 października 1912 r., w 559. rocznicę nadania Olsztynowi przywileju lokacyjnego.

Wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany oddania gmachu do użytku w październiku 1914 r. Budowę zakończono wiosną 1915 r. Ostateczny kształt nowego gmachu osiągnięto w połowie lat 20-tych XX wieku po dobudowaniu skrzydła południowo-zachodniego. Ratusz prawie nie ucierpiał w trakcie II wojny światowej (miał tylko lekko uszkodzoną kopułę wieży) i od 1945 r. stał się siedzibą polskich urzędów państwowych. Obecnie w znajduje się tam siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta i prezydenta Olsztyna.  Czerwonoarmiści m.in. wymordowali, w tym paląc żywcem, pacjentów i personel tutejszych szpitali.

W lutym podpalili miasto, w wyniku czego 36 proc. jego zabudowy legło w gruzach. Od zniszczenia ocalały kościoły – dzięki postawie ks. Jana Hanowskiego, proboszcza kościoła św. Jakuba.
23 maja 1945 r. Rosjanie przekazali zniszczony Olsztyn polskiej administracji. Na miejsce wysiedlanych dotychczasowych mieszkańców zaczęli przybywać przesiedleńcy z Kresów Wschodnich – z okolic Wilna, Grodna i z Wołynia – a także z centralnej Polski. Odgruzowanie i odbudowa miasta trwała do końca lat 50. ubiegłego wieku.

Tagi: OlsztynWarmiaratusz

Reklama