Fot. Michał Dukaczewski

Rynek we Wschowie

RMF FM
Wschowawoj. Lubuskie
5 września 2017
Historyczne serce miasta. Obecnie Rynek połączony z Placem Zamkowym daje okazję do wyciszenia w centrum miasta, ale też dotknięcia historii Wschowy. Tu stoi Ratusz ze swoją bogata przeszłością, interesującym wnętrzem i intrygującym frontem. Naprzeciwko wyrasta zamek, który pierwotnie był tym na co wskazuje nazwa, później urządzono tam więzienie by na dziesiątki lat PRL stać się miejscem produkcyjnym. Między Ratuszem i Zamkiem, na jednej z pierzei można znaleźć barokowe kamienice.

Najwyżej nad Rynek wznosi się Ratusz. Pierwsza wzmianka o tym budynku pochodzi z 1435r. Obecny kształt siedziby władz miejskich pochodzi z przeprowadzonej przebudowy z lat 1860–1870. Nadano mu wtedy kształt eklektyczny. To budynek trzykondygnacyjny, murowany, założony na rzucie prostokąta. Wieża umieszczona jest w narożniku północno-zachodnim. W dolnej części jest kwadratowa, a dwie górne kondygnacje są ośmioboczne. Najwyższa kondygnacja obwiedziona jest galeryjką. W narożniku ratusza zachowała się na parterze sala nakryta kunsztownym sklepieniem sieciowym z pierwszej połowy XVI w. (sala gotycka). I ją przede wszystkim warto zobaczyć.


Na frontonie budynku uwagę przykuwa herb miasta. Przedstawia on scenę koronacji Najświętszej Marii Panny. Poniżej znajduje się podwójny krzyż jagielloński z dwoma pierścieniami. Został on wprowadzony, prawdopodobnie w XV w., jako kolejny element herbu Wschowy, a później w ogóle zastąpił skomplikowaną i trudną do przedstawienia scenę koronacji Najświętszej Marii Panny.
Na zachodniej pierzei Rynku znajduje się kilka barokowych kamieniczek z XVII w. To właśnie w nich w czasach saskich urządzono rezydencję królewską. Na jej potrzeby zajęto piętra kamienic, pomiędzy którymi wykonano przejścia.
Trzy barokowe kamienice zostały zbudowane w XVI wieku, przebudowane w latach 1687-1689. Dwukondygnacyjne, renesansowe fasady wieńczą szczyty ozdobione pilastrami i gzymsami. W jednej z tych kamienic mieszkał pastor Waleriusz Herberger, najbardziej znana postać Wschowy, określany mianem „Małego Lutra”. Aktualnie w dawnej kamienicy pastora Herbergera  mieści się Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Otwartą przestrzeń Rynku i placu zamyka Zamek. Powstał na miejscu grodu, był usytuowany na sztucznie usypanym wzgórzu i włączony w system obronny Wschowy. Od strony miasta oddzielała go fosa, nad którą był przerzucony most. Pierwszy (dotychczas znany) jego opis pochodzi z 1616 r. W pierwszej połowie XIX w. Prusacy rozebrali stare budynki i postawili nowe. Urządzono w nich więzienie. Funkcję tę spełniały także w okresie międzywojennym.
W 1945 r., gdy Wschowa wróciła w granice Polski, budynki więzienia zaadaptowano na potrzeby zakładu produkcyjnego. W 1952 r. umieszczono w nich Spółdzielnię Przemysłu Ludowego i Artystycznego (późniejszą Spółdzielnię Dziewiarsko-Odzieżową). Stan ten trwał przez ponad 40 lat, do momentu likwidacji Spółdzielni. Obecnie budynki są własnością prywatną.

Tagi: RynekzamekkamienicebarokkrólWschowa

Reklama