"Ach, płuca wyplute nie bolą, śmierć w szparę judasza zaziera, z ogromną tęsknotą i wolą tak trudno lat siedem umierać". Komu? Znasz odpowiedź? [MILIONERZY]

"Ach, płuca wyplute nie bolą, śmierć w szparę judasza zaziera, z ogromną tęsknotą i wolą tak trudno lat siedem umierać". Komu? Czy znasz odpowiedź na pytanie, które Hubert Urbański zadał w ostatnim odcinku teleturnieju "Milionerzy"? Który z wariantów jest poprawny? Sprawdź!

"Ach, płuca wyplute nie bolą, śmierć w szparę judasza zaziera, z ogromną tęsknotą i wolą tak trudno lat siedem umierać". Komu?

  • A. Ludwikowi Waryńskiemu
  • B. Władysławowi Sikorskiemu
  • C. Władysławowi Broniewskiemu
  • D. Władysławowi Gomułce

Poprawna odpowiedź to A. Chodzi o Ludwika Waryńskiego, a cytat pochodzi z "Elegii o śmierci Ludwika Waryńskiego" Władysława Broniewskiego.

Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego - Władysław Broniewski

Je­że­li nie lę­kasz się pie­śni
stłu­mio­nej, zło­wro­giej i głu­chej,
gdy ser­ce masz męża i je­śli
pieśń ko­chasz swo­bod­ną - po­słu­chaj.

Sze­ro­ka, sze­ro­ka jest zie­mia,
gdy my­ślą ogar­nąć ją lot­ną,
sze­ro­ko po zie­mi wię­zie­nia,
głę­bo­ka w wie­zie­niu sa­mot­ność.

Już dzią­sła prze­żar­te szkor­bu­tem,
już nogi spuch­nię­te i mar­twe,
już ko­niec, już płu­ca wy­plu­te -
lecz palą się oczy otwar­te.

Po­ra­nek mar­co­wy. Jak ci­cho.
Jak dziw­na się ja­sność otwie­ra.
I tyl­ko tak cięż­ko od­dy­chać,
i tyl­ko tak trud­no umie­rać.

Po­sęp­ny jak mur Schlüs­sel­bur­ga,
głę­bo­ki jak dno owej ci­szy,
zza krat, z wię­zien­ne­go po­dwór­ka
do­bie­ga go śpiew to­wa­rzy­szy.

I słu­cha Wa­ryń­ski, lecz nie wie,
że cie­nie się w celi zbie­ra­ją,
po­wta­rza, jak nie­gdyś w Ge­ne­wie:
- Ko­cha­ni... ja mu­szę do kra­ju...

Do Łodzi, Za­głę­bia, War­sza­wy
po­wró­cę za­wzię­ty, upar­ty...
ja mu­szę... do kra­ju, do spra­wy,
do mas, do ro­bo­ty, do par­tii...

ja mu­szę... - I śpiew się ury­wa
i my­śli ury­wa się pa­smo.
Ta twarz już wo­sko­wa, nie­ży­wa,
lecz oczy otwar­te nie ga­sną.

Gdzieś w gó­rze, krzy­kli­wy i czar­ny,
rój ptac­twa roz­sy­pał się w sze­reg,
jak czcion­ki w pod­ziem­nej dru­kar­ni,
gdy nocą skła­da­li we czte­rech...

Fa­bry­ka Lil­po­pa... róg Zło­tej...
Żura­wia... ad­re­sy się mylą...
ro­bo­ta... tak, wie­le ro­bo­ty...
i jesz­cze - dzie­sią­ty pa­wi­lon...

Ach, płu­ca wy­plu­te nie bolą,
śmierć w szpa­rę ju­da­sza za­zie­ra,
z ogrom­ną tę­sk­no­tą i wolą
tak trud­no lat sie­dem umie­rać.

Wy­pa­lą się oczy do koń­ca,
a kie­dy za­brak­nie pło­mie­nia,
niech myśl, ta po­chod­nia pło­ną­ca,
pod­pa­li ka­mie­nie wię­zie­nia!

Raz jesz­cze się dźwi­gnął na boku:
- Ja mu­szę... tam na mnie cze­ka­ją... -
i upadł w ostat­nim krwo­to­ku
i sko­nał, i wró­cił do kra­ju.

Tylko pięć osób w Polsce wygrało milion!

„Milionerzy” to program, w którym wygrać może każdy! Na uczestników po eliminacji „kto pierwszy, ten lepszy” czeka 12 pytań. Odpowiedzi udzielane Hubertowi Urbańskiemu muszą być definitywne i ostateczne. W chwili zwątpienia można skorzystać z trzech kół ratunkowych. Zasady programu wydają się proste, ale stres i adrenalina nie pomagają w spokojnej rozgrywce. Tu nawet najłatwiejsze pytania wydają się trudne.

Fatalna pomyłka na pierwszym pytaniu w "Milionerach": "Trochę wtopa"
"Milionerzy" cieszą się ogromną popularnością od dekad. Dla widzów są sporą dawką wiedzy i rozrywki, a dla uczestników szansą na wzbogacenie się. Niestety, czasem brakuje szczęścia i wielka gra o milion kończy się na pierwszym pytaniu......

To pytanie za milion już kiedyś padło! Miś Paddington zagwarantował główną wygraną innemu uczestnikowi "Milionerów" [WIDEO]
"Milionerzy" to teleturniej, który od lat jest sporą dawką rozrywki dla widzów i szansą na wielkie pieniądze dla uczestników. Ostatnio o krok od miliona był pan Przemysław z Tczewa. Usłyszał ostatnie pytanie, jednak nie ryzykował i wrócił...

O tym, że warto dać szansę szczęściu, przekonało się do tej pory pięcioro zwycięzców. Milionerami zostali Krzysztof Wójcik, Maria Romanek, Katarzyna Kant-Wysocka, Jacek Iwaszko i Tomasz Orzechowski. Oni wiedzą, jak to jest trzymać w rękach czek na milion złotych! Każdy z nich miał swój sposób na grę, na opanowanie emocji, oszacowanie ryzyka, skorzystanie z pomocy, zaufanie intuicji.

W "Milionerach" wygrał milion, a w "1 z 10" pobił rekord! Pamiętacie spektakularny finał pana Tomasza? [WIDEO]
Tomasz Orzechowski dołączył do grona milionerów. 19 września 2022 roku w teleturnieju "Milionerzy" bez wahania odpowiedział na ostatnie pytanie i wygrał milion złotych. Mężczyzna kolejny raz zaserwował widzom fenomenalną rozgrywkę, którą...

Wybrane dla Ciebie

Zobacz także

Hubert Urbański o udziale rekordzisty z "Jeden z dziesięciu" w "Milionerach". Napisał to wprost! [FOTO]
Uczestnik "Milionerów" odpadł po pytaniu za 500 zł. Sprawa trafiła do sądu
Owoc i alkohol - co stanowi śmiertelnie niebezpieczną mieszankę? Ile razy w roku monarchowie brytyjscy obchodzą swoje urodziny?
Weterani to inaczej stara...? Gdzie leży Mekka, najświętsze miasto muzułmanów? Tak zwany lód to zestalony...?

Gorący temat

Julia Wieniawa stanęła przed obiektywem Marcina Tyszki. "Jestem pełen podziwu" [FOTO]
Julia Wieniawa po raz kolejny wzięła udział w świątecznej reklamie biżuterii znanej marki. Jak się okazało, ponownie pozowała przed obiektywem Marcina Tyszki. Fotograf zdecydował się ocenić współpracę z aktorką i piosenkarką.

Reklama

Najnowsze wpisy

Nie przegap

Reklama